• Danoffice IT
  • ESG
  • Artikel

Siden Danoffice IT’s start i 1995 har vi arbejdet indgående med at skabe en stærk forretningsskik og -etik. Det handler om måden, vi arbejder på, om ordentlighed og om at bidrage til at højne standarden for vores branche. Et mangeårigt, kontinuerligt arbejde, som understreges af vores ISO-certificering i arbejdet med anti-korruption.

Rent mel i posen. Rene linjer. En rettesnor. Den rigtige side af loven. Vendingerne er mange, men vi har kun én holdning: Vi tolerer ikke korruption! Som en del af FN’s 17 verdensmål ser vi arbejdet mod korruption som en helt central del af vores DNA. Verdensmål nr. 16 handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner, hvorunder anti-korruptionsarbejdet hører.

I Danoffice IT er vi stolte over modtagelsen af vores ISO 37001, som en klar manifestation af vores arbejde på området.

Mere om ISO 37001

”Vi tager stor afstand fra enhver form for svig og korruption. Både i vores egen branche og i verden generelt. Vi har arbejdet med det i snart tre årtier, så vi har ballasten til at rykke på standarden. Jeg er stolt over at kunne sige, at vi er Best In Class, men det vigtigste er, at vi bidrager til at gøre en forskel i alle lande, hvor vi handler”.

Standarder skaber tryghed

Det ganske alvorlige afsæt skal dog også ses som et positivt og vellidt ledelsesværktøj. ”Vores arbejde med Anti Bribery er et værktøj, som er i brug i hele vores virksomhed, fortæller Contract & Compliance Manager, Ole Hansen, og fortsætter: ”Standarder som denne skaber tryghed for alle. For vores kunder i handlen med os – men i særdeleshed også for vores ansatte. Alle har rene linjer for, hvordan de skal agere og opføre sig, så det er bestemt også for at beskytte vores medarbejdere. Vi opererer jo i lande og områder i verden, hvor man håndterer korruption anderledes, end vi gør. Hvis vi ikke har disse standarder, er ansvaret op til den enkelte medarbejder. Det er et urimeligt ansvar, så vi er meget glade for disse rene linjer”.

 

En ordentlig historie

Vi er en relationsskabende virksomhed - det er vi helt bevidste om. Og vi er i en branche, hvor man gør sig attraktiv overfor eksisterende og nye kunder. Konkurrencen er hård. ”I hele virksomheden arbejder vi hårdt for at være kundernes foretrukne partner – men det skal gøres på den rette måde”, siger Ole Hansen.

Compliance Specialist, Kamilla Egehav, supplerer: ”I vores arbejde med verdens største nødhjælpsorganisationer når vi ud i hele verden. Et eksempel kan være indfortoldning af varer, hvor korruption er hyppigt set i nogle egne. Men her har vi øvet os i mange år, så vi ved, hvordan man får varer ind i et land uden risiko for misforståelser eller misfortolkninger. Vi ved, hvordan vi håndterer disse sager og bliver på den rigtige side”.

 

Fysiske rammer til at handle

Arbejdet med ISO 37001-certificeringen er dog også båret af en række logistiske fordele, som vi har opbygget over årene. ”Et element, vi markant differentierer os på, er, at vi har kapacitet til at håndtere ikke blot lagre, men også kundespecifikke lagre som en del af vores egen logistik”, fortæller Ole Hansen.

”Det er klart, at det er en tryghed for de helt store, globale kunder, men det er bestemt også en stor fordel for vores kunder i Danmark – i særdeleshed vores offentlige kunder i edgemo-regi. Vi hjælper dem ikke kun med at få produktet meget hurtigt, men også med at sikre, at alle processer er inden for loven, tilføjer Kamilla Egehav.

Nultolerance

Tre flasker god rødvin kan måske se uskyldige ud, og måske er de det også. Men alene det faktum, at det kan misforstås, er nok. Det er med til at definere vores absolutte nul-tolerance-linje. ”Vi ser rigtig meget på risk management”, fortæller Ole Hansen. ”Derfor er vores mantra også, at vi siger Zero Tolerance. Jeg har aldrig haft et tilfælde, hvor der bliver stillet spørgsmål til vores sag”.

 

Èt af de parametre, som vores auditør, Bureau Veritas lagde vægt på, var konsekvensen igennem vores værdikæder, hvad end det er herhjemme eller i fjerne egne. ”Vores arbejde rækker hele vejen ud i verden. Alle led, som repræsenterer os, skal anerkende og overholde vores kodeks og vores eksport-compliance”, konstaterer Kamilla Egehav.

Produktet er sekundært?

Men hvordan får et selskab fra et lille land som Danmark lov til at handle med og på vegne af verdens største organisationer, når de kan købe pc'er og andet it-udstyr lokalt? Svaret skal ifølge Ole Hansen og Kamilla Egehav findes i, at det er vores logistiksystem og antikorruptionsarbejde, de køber. ”Produkterne er næsten sekundære – der er mange ting rundt om, som også vejer tungt”, lyder det.

”Vi er meget glade for denne certificering. Vi tilsigter, at vores værdikæder agerer ordentligt ud i yderste led. Selvom vi handler ind i andre kodekser, så ved vi, hvordan vi skal gøre. Jeg er utrolig stolt over, hvor forankret denne bevidsthed er hos vores medarbejdere – stor cadeau til dem. Det er en helt unik kvalitet, når vi handler med danske virksomheder og offentlige organisationer – og ude i verden”, slutter Lars Baun.

Kender du vores Contract & Compliance team?

Teamet er forfatterne bag denne artikel. De står bag udvikling og vedligeholdelse af vores certificeringer. Foruden certificeringsarbejdet arbejder teamet også med blandt andet export compliance, GDPR og contract management.

Læs mere om Danoffice IT's holdning til og handling mod korruption.

Læs flere relevante stories

Lad os kontakte dig