Digitalisering i sundhedssektoren handler om at skabe de bedste forudsætninger for, at sundhedspersonalet kan fokusere på deres primære arbejdsopgave – at sikre patientpleje af højeste kvalitet.

Den stigende digitalisering i sundhedssektoren betyder, at meget af sundhedspersonalets arbejdstid bruges på it-systemer fremfor patientpleje. Med vores Digital Health-koncept optimerer vi personalets arbejdsgange, så de får en mere smidig brugeroplevelse med it-systemer, hvilket frigiver tid til patientpleje og reducerer risikoen for it-relateret stress.

Kontakt os nu

Frigiv tid til patientpleje i sundhedssektoren

For at it-løsninger i sundhedsvæsenet giver mening, skal de være en hjælp for personalet og frigive tid til patientpleje. I Danoffice IT har vi et sammensat hold af specialister med et indgående kendskab til arbejdsgangene i sundhedsvæsenet. Som en del af vores Digital Heatlh-koncept følger vi sundhedspersonalet med det formål at forstå deres dagligdag og måde at arbejde på. Det giver det bedste grundlag for at kunne optimere deres it-relaterede arbejdsgange, hvilket i sidste ende er med til at frigive værdifuld tid til patientpleje med færre afbrydelser i patientkontakten.

Mere tid til patientpleje

Optimering af it-løsninger i sundhedssektoren er med til at give sundhedspersonale mere tid til at fokusere på patientpleje. Digitalisering er tiltænkt som et hjælpemiddel for personalet, men i dag kræver arbejdsgange med it-systemer ofte flere tidskrævende manuelle processer, som forstyrrer kontakten med patienterne. Som en del af Digital Health kigger vi blandt andet på automatisering af flere bagvedliggende it-processer, hvilket giver personalet hurtigere adgang til it-systemer og applikationer med journaler, prøvesvar m.m. Det er med til at skabe en bedre oplevelse for både patienter og sundhedspersonale.

Forenkling af arbejdsgange

Optimering af it-løsninger er med til at give sundhedspersonale hurtigere og lettere adgang til it-systemer og applikationer med relevante patientinformationer. I løbet af en arbejdsdag anvender sundhedspersonale flere forskellige mobile devices, og det giver mange processer med at logge ind og ud – både på devices og i systemer. Ved at implementere kontaktløse identitetskort til at logge ind og ud og sessionsflytning gennem et virtualiseret it-miljø, er det hurtigere for brugere at veksle mellem forskellige devices. Samtidig er teknologien i den digitale løsning med til at imødekomme EU’s krav om digital identifikation i form af eIDAS, der sikrer sporbarhed af, hvem der har adgang til og håndterer patientinformationer.

Mindre it-relateret stress

Arbejdet med it-systemer er ofte forbundet med mange afbrydelser i patientkontakten, og den ineffektivitet sundhedspersonalet oplever, kan risikere at føre til frustrationer og it-relateret stress. Når sundhedspersonale skal tilgå forskellige it-systemer for at få adgang til patientinformationer, giver det ofte mange afbrydelser i patientkontakten. De mange afbrydelser kan risikere at skabe en frustration og manglende koncentration hos sundhedspersonalet, som i værste tilfælde kan føre til fejlbehandlinger. Med Digital Health opnår personalet færre frustrationer som følge af mere smidige it-relaterede arbejdsgange, hvilket er med til at mindske sygefraværet som følge af it-relateret stress.

 • Personlig kontakt

  Som kunde hos os, får I en dedikeret sælger og jeres eget Inside Sales team – fordi den personlige kontakt er vigtig for både os og jer.

 • It-sikkerhed i alt

  Sikkerhed og forretning hænger sammen. Derfor er it-sikkerhed en del af alt, vi leverer – fra rådgivning til løsning.

 • Ingen siloer

  Vi tror på dialog! Vores rådgivning er ikke låst af silotænkning. I vores organisation arbejder specialister og afdelinger på tværs og skaber fælles udvikling.

 • Innovation og fremskridt

  Vi følger ikke bare udviklingen – vi er en aktiv del af at forme og drive den. Vores solide forretning gør det muligt at drive innovation og fremskridt til gavn for vores kunder.

Tre leverancemodeller

Lad os kontakte dig