Backup i dag er mere end bare backup. Data og systemer har større betydning for vores konkurrenceevne, image og overlevelse - samtidigt med, at der stilles højere krav til tilgængelighed.

At tage backup skal være nemt og fungere uden større indsats. Det skal være nemt at genskabe data, samtidig med at det skal kunne skaleres. For få år siden outsourcede mange deres backup - i dag tager flere og flere det retur til eget datacenter, eventuelt i kombination med en kopi hos en leverandør eller i cloud'en.

Årsagen er blandt andet større krav til funktionalitet, end man normalt får via en traditionel remote backup. Et eksempel er evnen til hurtigt at genskabe data i tilfælde af angreb, eller hvis moder natur viser sig fra sin dårlige side, i form af lyn eller oversvømmelser. Samtidig har mange et ønske om større grad af automatisering.

Den rette løsning

Backupdata kan placeres på en, to eller tre lokationer. Vi anbefaler en løsning, hvor I har data på minimum to lokationer. Den ene kopi kan være sikret, så hackere ikke kan få adgang, selv om de har fået adgang til resten af jeres infrastruktur.

Sammen med jer, finder vi den rette backup-løsning til jeres setup. Vi har de højeste certificeringer inden for salg, rådgivning og konsulentområdet. Det sikrer jer bedst mulig rådgivning og en succesfuld implementering.

Vigtige overvejelser

Kravene til backup er individuelle. Hvilke systemer, applikationer og data skal sikres? Hvad er jeres forretningsmæssige prioritering - jeres Business Impact Assessment:

  • Den tid, det må tage at få et system, applikation eller data genskabt?
  • I hvilken rækkefølge prioriteres systemer, applikation og data i forhold reetableringen?
  • Hvor meget data kan I ”tåle” at miste?

Mange tager backup af kritiske servere hver time, så risikoen for datatab minimeres dramatisk. Andre ønsker at kunne reetablere et helt miljø. Har I data hos en cloud-udbyder, skal det også inddrages i løsningen. Hvor længe skal data gemmes, og hvor ønsker eller må I lagre dem? Der kan være lovmæssige grunde til, at bestemte løsninger ikke er en mulighed.

Vigtige overvejelser, som vores konsulenter gerne hjælper jer med. Fra første møde til udført opgave opbygger vores konsulenter en værdifuld indsigt, som i sidste ende giver tryghed og bedre resultater på grund af skarpere estimater og priser - og mere præcise køreplaner.

Mere om it-sikkerhed

Virksomhedens sikkerhed er ledelsens ansvar

Der findes mange værktøjer til at stoppe et angreb. Og backup er den sidste udvej. Meldingen er klar, når snakken falder på placering af ansvaret: Ansvaret skal være forankret hos ledelsen. Det er ufravigeligt, at alle spørgsmål om virksomhedens sikkerhed bør komme oppefra og ned - ikke omvendt.

At kunne stole på sin backup

Genskabelse af data er essensen i en recovery-proces. Flere virksomheder håndterer backup ved at flytte data i pengeskabe og store containere med kun én nøgle. Udfordringen er, at de faktisk ikke ved, om den backup, de låser inde, kan bruges. Men det er meget dyrt at satse på hardware, hvis eneste formål er at gøre en backup uforanderlig. Det er overdrevet og meget lidt fleksibelt. Her er test-perspektivet centralt:

  • Backup'en skal kunne gendanne hele infrastrukturen; I er nødt til at have et komplet datasæt i huset
  • Backup'en må ikke være en del af jeres AD
  • I skal have en ekstra backup fra de seneste 20-30 dage, som er hårdt krypteret

Meget få virksomheder får testet sin backup løbende samt øvet en komplet restore. Men det er nødvendigt at vide, om der er hul nok igennem til at gennemføre en restore lynhurtigt. Udfordringen er, at mange ikke har styr på kvaliteten af deres backup - de ved blot, at den er der.

Stoler I på jeres backup? Kontakt os for en uforpligtende dialog om jeres backup og it-sikkerhed.

 

Kontakt os

Tre leverancemodeller

Lad os kontakte dig