I Danoffice IT handler vi globalt – og med kunder i mere end 182 lande, taler vi det meste af verden. Der følger et stort ansvar med; en bevidsthed, som følger os i alt, vi gør. Vi har i mere end to årtier arbejdet for at gøre en forskel, og som førende leverandør til de største IGO'er og NGO'er ved vi, at forandring kræver handling. Det gælder også vores arbejde for miljøet og klimaet.

Miljøet og klimaet er under pres, og som det fremgår af vores åbne COP-rapport, har vi forpligtet os til at bidrage til en bæredygtig omstilling. Derfor har vi iværksat en række indsatser i vores værdikæde. Indsatser som hver især bidrager til at nedbringe vores samlede aftryk – fra vores strøm til vores logistik.

Når vi så indgående baserer vores ESG-strategi på FN’s Verdensmål, betyder det, at vi konstant har øjnene på, hvor vi kan skabe positiv omstilling i forhold til bæredygtighed.

Hvert år formidler vi vores fremskridt i en detaljeret Communications On Progress-rapport (COP). Her fremstiller vi status på og resultater af vores ESG-arbejde. Samtlige initiativer på alt fra social ansvarlighed til reduktion af CO2-udledning kan følges her.

COP-rapport 2023 

Verdensmål #12

Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om, at vi skal bremse klimaforandringerne og styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der ikke længere kan undgås. 

Verdensmål #13

Klimaindsats

Målet handler om, at vi skal begrænse stigningen i den globale opvarmning og dermed undgå, at vi gør uoprettelig skade på vores klima.

Videnskabelige mål baner vejen

Vi har som et klart mål, at vores forretning skal blive mere bæredygtig. Men det er også et mål om at hjælpe vores kunder til at skabe forandring i deres forretning. Vi har forpligtet os til at opbygge en bæredygtig forretning ved ikke at gøre, hvad der er let, men hvad der er nødvendigt – og ved at følge Science Based Targets ved vi præcis, hvor meget og hvor hurtigt, vi skal reducere vores udledning af drivhusgasser, så vi kan bidrage til at forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

”Vi har forpligtet os til at opbygge en bæredygtig forretning ved ikke at gøre, hvad der er let, men hvad der er nødvendigt”.
Henriette Normann-Ekegren, ESG Manager Danoffice IT

Science Based Targets-initiativet er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). Ved at dedikere os til et initiativ, drevet af så markante spillere, sikrer vi, at vi ikke farer blindt frem og efter intuition. SBTi står på et tungt, videnskabeligt fundament – blandt andet ved at stille mål og aktioner op efter anbefalinger fra Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.

mere om science based targets

Grønnere logistik

Med tusindvis af forsendelser årligt, og med et stærkt fokus på bæredygtighed, kalder det naturligvis på handling, for yderligere at nedbringe vores aftryk – og fortsat gå forrest på vegne af vores branche. Derfor har vi indgået aftaler med en række nationale og globale kurérer.

Blandt andet anvender vi DHL Express’ GoGreen-løsning, hvor vores +10.000 globale DHL-forsendelser så vidt muligt sendes CO2-neutralt; hvor dét ikke er muligt, CO2-kompenseres udledningen. Vi har også aftaler med PostNord og, på globalt plan, med UPS, så samlet set sætter vi ind, hvor vi kan, for at styrke vores logistiske værdikæder mod grønnere løsninger.

DHL Express GoGreen  PostNord & UPS

Grønnere forbrug

I Danoffice IT har vi mange initiativer på tværs af vores drift, som skal reducere vores samlede aftryk. Derfor har vi også et fokus på, at den energi vi forbruger bliver grøn. Vi har et samarbejde med The 0-mission, hvor vi abonnerer på 1 kilometer solceller i deres solcellepark, som står i Vandel ved Vejle. Det betyder, at vi får dækket 50% af vores totale strømforbrug alene fra deres solcellepark, og det er dermed en vigtig brik i vores mål om at opnå en samlet CO2-reduktion på mindst 50% frem mod år 2030.

Vores nye aftale skal ses som en del af et samlet hele for vores organisation. En samlet indsats, hvor vi vil gå forrest på vegne af vores branche og være nogle af bannerførerne for den grønne omstilling.

Mere om energi-aftalen 

Henriette Normann-Ekegren, ESG Manager Danoffice IT:

”Vi har som mål at nedbringe vores egen CO2-udledning med minimum 50% frem til 2030. Derudover skal vi igangsætte en række initiativer, der gør det nemmere for vores kunder at nedbringe deres CO2-udledninger. Alt dette skal gøres i samarbejde med hele vores værdikæde – lige fra producenterne, der producerer varerne til fragtfirmaerne, der leverer varerne til vores kunder”.

Grønnere indsigt

At kunne handle effektivt kræver viden og indsigt. Det gælder ikke mindst, når vi taler om klimaaftryk og bæredygtighed – områder, som er meget komplekse. Derfor tilbyder vi at udarbejde CO2-rapporter, for at skabe en synlighed for vores kunder og give mulighed for at få tal – og papir på – det positive aftryk, de sætter på verden, når de genbruger deres brugte it-udstyr.

Det skaber også en bevidsthed om det aftryk, it generelt sætter under produktion, brug, transport og bortskaffelse, hvilket kan skabe grobund for handling for fremtiden. Med klarhed kan man sætte ind mere præcist. Kontakt os, hvis vi også skal hjælpe jer med en CO2-rapport.

mere om CO2-rapporter

ESG i vores forretning

Vi arbejder med vores ansvar i alle tænkelige sammenhænge i vores forretning. Derfor er alle vores afdelinger berørt af ESG, når det kommer til ansvarlighed. I vores COP-rapport kan du blandt andet læse om vores arbejde med anti-korruption og bestikkelse, vores engagement i Run for a Purpose og endda den kaffe, vi drikker hver dag på kontoret.

Lad os kontakte dig