I Danoffice IT arbejder vi målrettet efter FN’s verdensmål og har siden 2007 forpligtet os til at være en del af FN’s Global Compact. Som en del af vores arbejde med social ansvarlighed er vi ISO-certificeret på anti-korruption, fordi ordentlighed og retfærdighed er en forudsætning for at leve trygt og for at skabe positiv udvikling.  

Vi har i mere end to årtier leveret teknologi til verdens største velgørenhedsorganisationer. Dén erfaring har vi brugt til at skabe en platform, hvorfra vi kan bidrage til at gøre en forskel for mennesker i nød.

Vores erfaring med at udbrede teknologi til udviklingslande og til verdens brændpunkter gør, at vi ser, hvor stor en forskel teknologien kan gøre for de enkelte samfund. En forskel, som handler om mennesker. Derfor har vi som en del af vores samlede ESG-program iværksat, engageret os i og forpligtet os til en lang række initiativer – hvor FN Global Compact er helt central.

Hvert år formidler vi vores fremskridt i en detaljeret Communications On Progress-rapport (COP). Her fremstiller vi status på og resultater af vores ESG-arbejde. Samtlige initiativer på alt fra social ansvarlighed til reduktion af CO2-udledning kan følges her.

COP-rapport 2023

Verdensmål #3

Sundhed og trivsel

Målet handler om, at alle mennesker skal sikres et godt helbred. Vores årlige Meningsfuldhedsundersøgelse har fokus på vores medarbejderes trivsel.

Verdensmål #16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Målet handler om, at man sikrer de bedste vilkår for fred og sikkerhed i samfundet. Det sker fx ved at sikre stærke institutioner

Social ansvarlighed

Handling kræver fællesskaber. Handling skaber fællesskaber. Vi går langt i vores arbejde for at manifestere, at vi forfølger dét ansvar, der følger med vores position. Ulighed og uretfærdighed verden over skal bekæmpes med ordentlighed, ansvarlighed og bevidsthed. Det kan it-udstyr og -systemer aldrig etablere alene. Derfor er vi blandt andet ISO-certificeret på anti-korruption, hvilket sikrer rene linjer i alle vores processer – og skaber tryghed for de mennesker, vi handler med.

Vi støtter også initiativer ude i verden, blandt andet TechGirls, som hjælper unge kvinder i Afrika med at få en uddannelse inden for teknologi eller videnskab. Derudover har Dell Technologies tildelt os prisen som Partner of the Year for Social Impact for vores arbejde med social ansvarlighed ude i verden.

Vi har forpligtet os til at bidrage til og deltage i Microsoft’s Partner Pledge-program. Et initiativ, som sætter fokus på, hvor meget vi kan opnå, hvis vi går sammen og udnytter vores fælles styrker. Bæredygtighed, ansvarlighed, diversitet og inklusion er elementer, som rækker langt ud over vores egen branche, men koblet på cybersikkerhed og digitale evner og parathed, kan vi sætte os selv og vores fælles it-branche i spil i arbejdet for fremtiden.

Samarbejde med NGO’er verden over

Danoffice IT arbejder skulder ved skulder med over 55 NGO’er for at få hjælp ud til verdens brændpunkter. Fra vores kontor i Svendborg arbejder vi sammen for at få de bedste aftaler i stand med it-producenter og distributører, så mest mulig hjælp kan komme ud til dem, der har brug for det. Vi har arbejdet globalt med NGO’er og IGO’er siden starten for mere end tyve år siden og har derfor opbygget en unik knowhow, som kommer de mange organisationer til gode.

eksempel på samarbejdet 

Rummelighed og ligeværd

Hos os er der plads til alle. Vi ser og møder alle – både herhjemme og i mødet med de fjerneste egne af verden. Det er vores erklærede ambition at gå forrest for at fremme mangfoldighed, lighed og inklusion i vores egen organisation og i vores branche. I Danoffice IT har vi en kulturel forfatning, som er en hensigtserklæring for, hvem vi aspirerer efter at være, og ikke at være, og hvilke kardinaldyder og ledelsesprincipper, vi ønsker at leve efter.

Det er vores retningslinje for alt, vi gør, og det er dette, der forventes af os alle. Med vores kulturelle forfatning har vi et moralsk kompas, som sikrer, at kursen holdes, og at vores arbejde altid bidrager til at opnå vores mål. Vores fire dyder er verdenshjørnerne. Det er de karaktertræk, vi tilstræber at efterleve.

Vores 4 dyder

  • Vi tør gøre tingene på vores egen måde. Vi siger nej tak til det, der strider mod vores integritet og ordenlighed. Vi udfordrer hinanden og går målrettet efter et bedre resultat for alle.

  • Hos os kommer mennesket først. Vi skaber samhørighed på trods af forskelle.

  • Vi lytter til hinanden. Vi er bevidste om vores styrker og svagheder og spørger om hjælp, når vi har brug for det.

  • Vi udviser handlekraft, og søger det ypperste i det vi gør. Vi er altid i udvikling og går - uden frygt for forandring - efter at bliver bedre i morgen.

ESG i vores forretning

Vi arbejder med vores ansvar i alle tænkelige sammenhænge i vores forretning. Derfor er alle vores afdelinger berørt af ESG, når det kommer til ansvarlighed. I vores COP-rapport kan du blandt andet læse om vores arbejde med anti-korruption og bestikkelse, vores engagement i Run for a Purpose og endda den kaffe, vi drikker hver dag på kontoret.

Lad os kontakte dig