International handel med it-udstyr er behæftet med en lang række lovkrav, reguleringer, standarder og regler. Jo mere kompliceret udstyret er, jo skrappere er kravene. Konsekvenserne ved at overse eller ignorere dette kan være fatale for en virksomhed. I Danoffice IT har vi et in-house team for Export Compliance som en ekstra sikkerhed for vores kunder.

For virksomheder, som skal have udstyr sendt mange steder hen internationalt, er export compliance et alvorligt anliggende. Manglende tid og ressourcer gør det svært for mange at sætte sig ind i ansøgningsprocesserne, lovgivningen og de store mængder efterrapporteringer og dokumentationskrav, og derfor bliver nogen nødt til at fravælge at eksportere.

Det betyder, at ønsker man fortsat at kunne sende produkter ud i de fjerneste kroge af verden, så er der kun én vej: At overholde gældende love og regler. Brud på sanktionerne dækker nemlig over alt fra administrative sanktioner, store bøder til fængselsstraffe.

Kontakt teamet

”Netop derfor tilbyder vi som en service til vores kunder, at alle papirer og eksporttilladelser er i orden – og bagefter håndterer vi også den nødvendige rapportering. Det er en meget specialiseret funktion, vi har i vores team, og vi er blandt de eneste i branchen herhjemme, som har en afdeling dedikeret til dette område”.

 

Carina Lauridsen Mehanovic, Export Compliance Manager & Anti-bribery Compliance Officer i Danoffice IT.

Vi er export compliance-specialister!

I Danoffice IT er vi forhåndsgodkendte af en række myndigheder til at eksportere udstyr, hvilket gør processen mere effektiv. I samarbejde med vores kunder sikrer vi effektiv og korrekt håndtering af eksportreglerne, hvilket gør, at vi kan agere hurtigt på sager, der normalt er meget tidskrævende.

Vores kompetencer og erfaring på området har vi oparbejdet over mange års dedikeret indsats. Vi er stolte af at kalde os specialister på området, og med os som partner kan du trygt eksportere til hele verden.

Skærpet fokus på lovgivning

Sanktioner vedtages og opdateres i dag med høj frekvens, og vi har dette fokus som et kardinalpunkt i vores forretning – og agerer efter at være best in class. ”Flere års international uro har skabt et øget fokus på eksportkontrol fra myndigheder i ind- og udland”, fortæller Kamilla Egehav, Compliance Specialist, og fortsætter:


”De fleste lande dedikerer flere ressourcer til området. Især i lyset af den stigende trussel mod it-sikkerheden. Hyppigheden i ændringerne, forventer vi, fortsætter med uformindsket styrke, og det kræver specialistkompetencer at følge med”.

Fokus på dual use-udstyr

I lovgivningen inden for it-udstyr skelner man mellem simple produkter og mere avancerede produkter, såsom dual use-produkter. Altså produkter, der kan tjene flere formål, fx militære formål, masseovervågning og lignende, men også helt almindelig kontorbrug. Hvis produkterne falder i de forkerte hænder, udgør det en stor risiko for både national og international sikkerhed, og derfor er produkterne underlagt øget eksportkontrol.

Eksport af netværksudstyr

 

Alle ordrer screenes

I Danoffice IT screener vi samtlige ordrer for kontrolleret udstyr eller sanktionerede destinationer.  I vores direkte kontakt med kunderne oplever vi, at mange ikke er bevidste om de krav, vores screening kortlægger i en given sag. Herfra sørger vi naturligvis for, i samarbejde med kunden, at få de rette dokumenter på plads.

 

Et tæt parløb mellem vores Inside Sales og vores Compliance Team er en stor sikkerhed for vores kunder og samarbejdspartnere.

Lad os kontakte dig