• Logistik
  • Nyhed

Krigen i Ukraine samt de sanktioner og restriktioner, den foranlediger, påvirker den internationale transport i forhold til afgange/ankomster, transittider, fragtkapacitet og priser. Fragtspecialisten, Camilla Møller Dahlgren, sørger for at holde dig opdateret om vareforsendelser til ind- og udland. 

Meget afhænger af krigens varighed og omfang samt de sanktioner og restriktioner, blandt andet EU og USA pålægger Rusland; derudover flyselskabers, rederiers og rail-operatørers suspendering af deres services. Men længere transittider og højere takster er uundgåelige.

Situationen ændrer sig lige nu fra dag til dag, vær derfor opmærksom på, at nedenstående er et øjebliksbillede af, hvordan det så ud på tidspunktet for sidens opdatering. Kontakt os hvis du har brug for en her-og-nu-status.

Begrænsninger i transporten

Især luftfartsituationen er eskaleret i løbet af de sidste par dage. Generelt er raterne fra Europa til Afrika og Nord-, Mellem- og Sydamerika mere eller mindre stabile – dog stadig på et øget niveau. 

Luftfragt: Al transport til/fra Ukraine, Hviderusland og Rusland er p.t. suspenderet. Vi kan derfor ikke udføre fragt herfra/-til.

Luftfragt: Luftrummet over Ukraine og Rusland er pt. ramt af flyforbud; samtidig er alle russiske flyselskaber sanktioneret og kan derfor ikke benyttes. Det betyder lige nu en reduktion af flykapacitet samt omlægning af flyruter, primært mellem Europa og Asien, hvor der normalt flyves over Østeuropa.

Tog/Rail: Interkontinental Rail service mellem Europa og Asien via russisk territorie er p.t. suspenderet. Der følges op på afgåede transporter, men endnu ikke afgåede transporter må ombookes til søfragt, luftfragt eller en kombineret sø-/luft-løsning.

Søfragt: Søfragtsmarkedet, som i forvejen generelt er presset på kapacitet, er også ramt, da flere rederier suspenderer deres services til/fra Ukraine og Rusland. Det forventes, at en del last omdirigeres fx fra luft eller rail til søfragt, hvilket kan betyde pres på kapaciteten, især mellem Europa og Asien.

Relaterede stories