• Cloud & Data Platform
  • Aruba
  • HPE
  • Artikel

Definitionen på en arbejdsplads er i disse år genstand for en hidsig udvikling, som påvirker os alle. Det hele flyder sammen, på godt og ondt. Det er ikke nyt at tænke innovativt om, hvordan vi arbejder og organiserer os. Det var til gengæld nyt, da et samlet, globalt erhvervsliv blev tvunget til det med indtoget af COVID-19. Mange var klar – endnu flere var ikke, og for ni ud af ti handlede det om den gode forbindelse: Det bedste og sikreste netværk. En betingelse, som nu er blevet en ny standard. Heldigvis.

Med internettet opstod helt nye muligheder for at arbejde smartere og tilpasse den moderne arbejdsplads efter situationer, kontekst og lokation. Siden da er det kun gået én vej: Arbejdspladsen er nu over alt – kontoret er blot dér, hvor CVR-nummeret er placeret.

Som mangeårig netværksspecialist er det en udvikling, Frank Stott, System Engineer hos Aruba Denmark, kender indgående: ”Hjemmearbejdspladsen er jo langt fra et nyt koncept. Men Corona-situationen har lært os, hvordan vi kan arbejde hjemme. Vi gik alle fra at se på det i en ad hoc-optik - til at det blev en del af vores forretningsstrategi”, fortæller Frank Stott og fortsætter: ”Pludselig var det også ledelsen, som var hjemme, og også alle kritiske funktioner. Dét har flyttet ansvaret for den hybride arbejdsplads op på ledelsesniveau”.

 

Uden sikkerhed er vi lige vidt

I snakken om den hybride arbejdsplads er der ifølge Frank Stott to fokusområder, som skal prioriteres, og som også er indbyrdes afhængige. ”Hvis vi ikke kan etablere sikkerheden, er vi lige vidt”, slår han fast. ”Vi opererer dog også med termen Quality of Service, som relaterer sig til den oplevelse, brugerne møder først: Kvaliteten af fx hjemmearbejdspladsen. I Danmark er vi heldigvis forkælede med en god it-infrastruktur, modsat fx Tyskland. Vi kan faktisk etablere kvalitetsmæssigt gode hjemmearbejdspladser. Ingen ønsker, at møder ødelægges af udfald eller dårlig kvalitet”, fortæller Frank, og optegner det næste fokus; sikkerhed: ”Sikkerhed er i dag det altoverskyggende fokus, både fra Aruba og fra branchen generelt. En arbejdsplads skal være sikker – også, når den bliver hybrid. Men paradokset er, at den høje kvalitet og stabile forbindelse jo også fordrer sikkerheden. Der skal være hul igennem”.

 

Automatiseret rollespil

Brugeroplevelsen har i dag fået selskab af sikkerhed, når det kommer til kampen om topagendaen. ”Historisk har vi brugt VPN, men det er klart, at vi hellere vil logge på hjemmefra som om, vi var på kontorets netværk”, siger Frank og fortsætter: ”Her kommer Aruba's ClearPass-løsning i høj grad til sin ret. Det er en platform, som muliggør, at man kan oprette sikre, krypterede tunneller fra en remote arbejdsplads til virksomhedens netværk. Løsningen tillader dynamisk segmentering, som med en Zero Trust-teknologi sørger for, at du KUN kan komme på, hvor du skal. Man bliver ganske enkelt genkendt på det pågældende device og får derefter tildelt de nøje aftalte og godkendte roller. Helt overordnet, så er rollebaseret adgang det nye sort i udviklingen”.

Dén antagelse deler Michael Knudsen, Senior Aruba Sales Specialist i Danoffice IT. ”Man har i mange år talt om software defined løsninger på netværket, men med de nye teknologier, Aruba bringer til markedet i form af Cloud Management, Machine Learning, Peer Comparison og den rollebaserede adgangshåndtering, har man nu reelt værktøjer, der kan eksekvere på løftet om det software-definerede og om automatisering”, fortæller Michael og fortsætter. ”Vores dialog med kunderne i dag går mod dynamisk segmentering, og alle er interesserede i at bringe sikkerhed ned i alle tænkelige situationer - så enkelt og automatiseret som muligt. Her er Aruba ClearPass dét produkt, som kommer frem, når kunderne taler om automatisering”.

Komplekst, men enkelt

Hvor komplekst det end måtte synes, så er selve deployment-delen af en ClearPass-løsning ganske enkel, forklarer Frank Stott: ”Easy Deployment-aspektet kommer tydeligt frem her. Routeren eller adgangspunktet kalder blot ind centralt og henter de adgange, man skal have. Den effektive proces afhjælper de mange brud på sikkerheden, som stress og panik historisk har medført. Hvis udstyret ikke har virket eller ikke været tilgængeligt, så er man gået videre med usikre hovsa-løsninger. Mange taler om den hybride arbejdsplads nu, men KAN man faktisk realisere den strategi? Man er nødt til at gå hele teknologikæden igennem og skaffe de rette løsninger”, lyder det.

Dét synspunkt tilslutter Michael Knudsen sig: ”Teknologi, som muliggør rollebaseret adgang, er virkelig stort lige nu”, fortæller han. ”Alene det, at den enkelte medarbejder knyttes til AD med nøje definerede roller set i forhold til specifikke situationer, dét gør sikkerhedsarbejdet markant mere effektivt. Aruba har jo ikke et A-Z-katalog inden for it-infrastruktur, men de har blandt andet Aruba ClearPass, og dét, som mange godt kan lide, er, at der netop ikke stilles krav til, at alt skal være Aruba. De åbne API’er er meget ideelle løsninger for os, der ønsker valgfrihed i stedet for krav om Vendor Lock-in”.

 

Mange har set værdien

De nye teknologier er i høj grad på vej ind i erhvervslivet, slår Frank fast: ”Mange har set værdien af løsningerne. Og det gælder også dem, som faktisk skal have det fokus og bære ansvaret, nemlig topledelse og bestyrelse. Sikkerhed er en forretningsstrategisk beslutning og dermed bestyrelsens og ledelsens ansvar alene. Af samme årsag er ansvaret for den hybride arbejdsplads også placeret netop dér”.

Michael supplerer med, at mange it-direktører og økonomidirektører synes godt om den transparens, der følger med et Aruba-produkt. ”Gennemsigtigheden gør sig gældende i både funktionalitetsmæssig og økonomisk forstand: Produkterne ejes og kommer ofte med en Lifetime Warranty, så der ikke skal indtænkes store/ubekendte løbende omkostninger. Derudover slipper du for at tilkøbe såkaldte feature sets i pakketeringerne, som kun udnyttes 30%, fordi ét krav gjorde, at du var nødt til at vælge den store model”, siger han og uddyber: ”Løsningerne er pakketeret, så du får en gennemsigtighed i forhold til produktets funktionalitet og TCO. Det er simpelt og kræver ikke investering i den store fleksibilitet. Den er med fra start”.

Michael påpeger også den meget tidsrelevante mulighed for at lave sikker og differentieret adgang til ressourcer for dem, som har behov for at arbejde hjemme eller andre steder fra. Her kan it-afdelingen med Aruba’s Remote Access Points-løsninger - i kombination med Aruba Clearpass - flytte den sikkerhed og automatisering, som er opbygget på kontoret, hjem til medarbejderen. Det sker via krypterede forbindelser og med en differentieret adgang - alt efter, hvilken enhed medarbejderen tilslutter sig med og fra hvilken lokation. Den automatiserede og rollebaserede adgang bliver et aktiv for forretningen på flere led: ”Mange har set, at ClearPass er et stærkt værktøj for fx HR-afdelingen og i arbejdet med GDPR, herunder de krav, der stilles til kontrol af adgang til data og dokumentation/logning. Ikke mindst i det offentlige, hvor sikkerheds- og GDPR-aspektet er driveren. Dén sektor kan få de store gevinster her”.

At indhente udviklingen

Kampen om at være forrest på it-udviklingen er en konstant for alverdens producenter. Også på netværksområdet. Og nogle gange ser man, at tidlige produkter kan have svært ved at slå igennem på en tendens, og at det kræver hårdt arbejde at bide sig fast i markedet. Det sker dog også, som det er tilfældet med Aruba, at udviklinger i samfund eller brancher poludselig ændrer fortegnene, så éns produkt pludselig ”svarer” på den konkret udvikling – og indhenter den:

”Historisk har andre producenter siddet tungt på netværksmarkedet, og kunderne har ofte bibeholdt end-to-end-løsninger med dertilhørende Vendor lock-ins”, konstaterer Michael. De seneste år har vi dog oplevet et markant skifte i dette, hvor kunderne nu bevæger sig mere mod ”Best-of-Breed”-løsninger eller skræddersyede løsninger til at løfte helt specifikke behov for deres forretning. Det stilles nu store krav til åbenhed og fleksibilitet for valg af infrastruktur, da kunder i dag betragter infrastrukturen som en helhed, der skal kunne indgå i samspil og udnytte informationer fra de enkeltstående elementer. Dén del svarer Aruba i dén grad på: Aruba’s åbne tilgang og platforme, som binder infrastrukturens byggeklodser sammen – f.eks. ClearPass set i forhold til netværk, FW, AD/Azure, MDM, Servicedesk og meget mere. Det gør i dag, at mange kunder åbner op for at se på hvilke alternativer der findes til deres historiske setup.

Frank, sætter som Aruba-ansat lidt insider-kontekst på snakken om udvikling: ”Helt enig. I Aruba er vi især drevet af udviklingen i USA”, slår han fast og uddyber: ”Den hybride arbejdsplads ER det store. Men det, der så har drevet sikkerhedsudviklingen i USA, har været GDPR-snakken her i Europa. Man udvikler sikkerheden, så den er compliant med kravene i Europa. Vi vil se sikkerhed og dynamisk mikrosegmentering drive udviklingen fremadrettet. Især segmentering vil drive udviklingen af applikationsstyret sikkerhed”.

”De nye retninger kan også kobles til tendensen med at forretningen og it er smeltet mere og mere sammen”, supplerer Michael. ”Vi begynder også at se, at kunderne gentænker it-strategien og dermed genovervejer valg af netop platforme – i stedet for blot at fortsætte med at lave ”teknologi refresh” fra samme leverandør, som man har gjort de sidste 20 år, og dér står Aruba stærkt lige nu: Deres tilgang omkring åbenhed og de hundredvis af samarbejdspartnere, de har integrationer med, er afgørende for it-afdelingernes valg af fremtidige løsninger. Det er ikke længere nok at kunne levere et netværk med en given båndbredde – it skal fremadrettet kunne være en vigtig forretningsmæssig spiller såvel som en understøttende part i f.eks. facility og måden, vi driver vores bygninger på, med varmestyring, lys, elektroniske døråbnere, mødefaciliteter og meget mere”

Frank ser også udviklingen på netværk være beslægtet med en anden teknologiudvikling. ”Nu hvor vi taler om udviklingen de seneste 20 år, så er der et andet faktum, som er interessant: Netværksverdenen går nemlig den samme udvikling igennem, som server-storage har været igennem de sidste 20 år i forhold til virtualisering: Alle vores services skal være software-definerede nu, og det kommer til at gå stærkt. Ikke 20 år som med server-storage, men måske 3-5 år, men den frigørelse, vi står over for, trækker parraller til server-storage-udviklingen, fordi der er sammenfald på teknologisk ID”, slutter Frank Stott.

Læs flere stories om Cloud & Data

Lad os kontakte dig