Vores holdning til korruption er enkel og indlysende: Vi accepterer ikke nogen form for svig eller korruption. Og vi er fast besluttet på at forhindre, opdage og afskrække enhver form heraf. Det er en selvfølge, at vi aldrig har været involveret i, beskyldt for eller dømt for nogen form for svig eller korruption.

I Danoffice IT betragter vi korruption som en væsentlig hindring for økonomisk og social udvikling i hele verden. Det har negativ indvirkning på bæredygtig udvikling og er hovedårsag til opretholdelsen af fattigdom.

Vi definerer bestikkelse som: at tilbyde eller modtage penge, varer eller andre former for belønning fra en forretningsforbindelse i bytte for en ændring af opførsel - som modtageren ellers ikke ville ændre - til gavn eller interesse for giveren.

whistleblower-hotline

ISO 37001

Som understregelse af vores stærke forretningsskik og etik, har vi opnået ISO 37001 i bekæmpelse af bestikkelse. Processen er gennemført sammen med Bureau Veritas, certifikatet er opnået, og vi re-certificeres løbende.

 

"Vores ISO 37001 på anti-bribery er altafgørende for vores virksomhed. Det understreger vores urokkelige dedikation til at gøre tingene etisk korrekt. Alt i alt sikrer det, at vi lever op til vores omdømme og troværdighed i branchen”, udtaler CEO, Lars Baun Jensen.

”Vi oplever, at anti-korruption ligger dybt i Danoffice IT's dna, og der har været et stort engagement i hele organisationen. Vi har talt med en lang række medarbejdere, og overalt har styringen af risici forbundet med korruption været stærkt forankret. Vi ønsker Danoffice IT tillykke med det velfortjente ISO 37001-certifikat”

- Citat fra Jørn Jensen, Brand & Business Developer, Bureau Veritas Certification

Whistleblower-hotline

Er du som forretningsforbindelse tilknyttet Danoffice IT, og har du viden eller mistanke om svig og korruption hos en af vores ansatte eller en af vores tilknyttede forretningspartnere, beder vi dig informere vores ledelse ved at skrive direkte til vores whistleblower-hotline.

Skriv til hotlinen

RELATEREDE SIDER

Lad os kontakte dig