Vår inställning till korruption är enkel och självklar: Vi accepterar inte någon form av bedrägeri eller korruption. Vi är fast beslutna att förebygga, upptäcka och avskräcka från någon form av detta. Det är självklart för oss att vi aldrig har varit involverade i, anklagade för eller dömda för någon form av bedrägeri eller korruption.

I Danoffice IT betraktar vi korruption som ett betydande hinder för ekonomisk och social utveckling över hela världen. Det har negativ påverkan på hållbar utveckling och är en huvudorsak till upprätthållandet av fattigdom.

Vi definierar mutbrott som: att erbjuda eller ta emot pengar, varor eller andra former av belöning från en affärsrelation i utbyte mot en ändring av beteende - som mottagaren annars inte skulle ändra - till fördel eller intresse för givaren.

whistleblower-hotline

ISO 37001

Till bekräftelse av vår starka affärsetik har vi uppnått ISO 37001 för att bekämpa mutbrott. Processen har genomförts tillsammans med Bureau Veritas, certifikatet har erhållits och vi återcertifieras kontinuerligt.

 

"Vår ISO 37001 för anti-mutbrott är av avgörande betydelse för vår verksamhet. Den understryker vårt orubbliga engagemang för att göra saker etiskt korrekt. Sammantaget säkerställer det att vi lever upp till vårt rykte och trovärdighet i branschen", säger CEO, Lars Baun Jensen.

"Vi upplever att anti-korruption ligger djupt förankrat i Danoffice IT:s dna, och det har funnits ett stort engagemang i hela organisationen. Vi har pratat med många medarbetare och överallt har hanteringen av korruptionsrelaterade risker varit väl förankrad. Vi gratulerar Danoffice IT till det välförtjänta ISO 37001-certifikatet."

- Citat från Jørn Jensen, Brand & Business Developer, Bureau Veritas Certification

Whistleblower-hotline

Är du som affärsförbindelse knuten till Danoffice IT och har du kunskap eller misstanke om bedrägeri och korruption hos en av våra anställda eller en av våra anslutna affärspartners, ber vi dig informera vår ledning genom att skriva direkt till vår whistleblower-hotline.

Skriv till hotlinen

RELATEREDE SIDER

Låt oss kontakta dig