När ni återvinner er IT-utrustning genom Danoffice IT Green har ni möjlighet att få siffror och dokumentation på den positiva inverkan ni har på världen.

Vi kan ta fram en CO2e -rapport som kvantifierar de CO2e -utsläpp som ni sparar när ni ser till att er begagnade IT-utrustning återvinns.

För att kunna agera effektivt behövs kunskap och insikt. Detta gäller särskilt när det handlar om klimatavtryck och hållbarhet ‒ frågor som ofta uppfattas som luftiga, förvirrande eller komplexa. Därför kan vi skapa synlighet genom våra CO2e -rapporter.

 

Medvetenhet om klimatavtryck

”När man tar fram en CO2e -rapport bidrar det till att skapa en medvetenhet om det positiva klimatavtryck man gör när man återvinner sin utrustning. Samtidigt skapar det en medvetenhet om IT:s övergripande miljöpåverkan, vilket kan ligga till grund för framtida åtgärder. Och med ökad klarhet kan du vidta mer exakta åtgärder,” säger Morten Arknæs från Danoffice IT Green.

CO2e?

Det finns redan massor av begrepp, vi vet, men vi kan inte låta bli att ägna uppmärksamhet åt det lilla e:et i CO2e. Kanske funderade du på samma sak? Men det finns en mycket bra och grön förklaring bakom det.

 

CO2e: Koldioxidekvivalent ‒ en måttenhet för den totala mängden växthusgaser som släpps ut kring en viss produkt. Här ingår naturligtvis CO2, men även metan, dikväveoxid och många andra.

CO2: Den välkända förkortningen för koldioxid ‒ och inget annat.

 

Vi tar med andra ord hänsyn till samtliga utsläpp när vi förbereder en CO2e -rapport åt er.

Skona samhället från CO2

Förutom miljöperspektivet för ert företag visar en CO2e-rapport också hur utrustningen ingår i ett samhällsperspektiv. Om du planerar att köpa nya datorer bedömer vi hur vi kan återförsälja, dvs. återvinna, era begagnade datorer. På så sätt bidrar ni till att samhället slipper en viss mängd CO2, eftersom köparen av er begagnade utrustning inte behöver köpa nytillverkade produkter.

Detta koncept kallas för ”Avoided Emissions” och ni får dokumentation som bevisar detta. Köparen av era begagnade datorer kan också dra av besparingarna från sin egen koldioxidredovisning, och ni har bidragit till att samhället skonas från koldioxidutsläpp. Och det är just vad er rapport dokumenterar.

Återanvändning eller återvinning?

Det råder stor förvirring kring hållbarhet, och en vanlig missuppfattning som ofta förekommer i branschen för begagnad IT-utrustning är: Återanvänds eller återvinns er utrustning? Här är en översikt:

 

Återvinning/Reuse = När en begagnad produkt används igen för samma ändamål.

Vi rensar produkten från all data och förbereder den för ett nytt liv i ett annat företag.

 

Återanvändning/Recycling: När delar av en produkt återanvänds i nya sammanhang.

Utrustningen demonteras och om möjligt återanvänds komponenterna i nya eller helt andra produkter.

Renoveringspåverkan?

Denna term använder vi sällan i vardagen, men den blir relevant när man analyserar ett företags klimatredovisning, och begagnad utrustning skickas till återvinning. Ett exempel:

En slumpmässigt utvald bärbar dator som är nytillverkad har ett koldioxidavtryck på cirka 275 kg CO2e. Och även om renovering naturligtvis också släpper ut koldioxid är skillnaden signifikant. Samma produkt får vid återvinning ett koldioxidavtryck efter renoveringen på bara 7 kg. Det innebär att man sparar 268 kg CO2e per enhet.

Det är en besparing som en CO2e -rapport dokumenterar och verifierar enligt standarderna ISO 14040 och ISO 14044 för miljöbedömning. Om man jämför med påverkan från tillverkning och transport får man en bra bild av effekterna av att återanvända eller återvinna begagnad IT-utrustning.

Lår oss hjälpa er med er begagnade IT-utrustning