I Danoffice IT har vi sedan starten arbetat för att sätta den högsta möjliga standarden för ordentlighet och trygghet. Som ett born global-företag med en räckvidd till de avlägsnaste hörnen av världen – och en position som ledande leverantör till världens största välgörenhetsorganisationer – har vi ett stort ansvar att leva upp till.

Vår uppgift är speciell, och det är också vårt ansvar. Därför är ansvar för oss en samlad term för många komplexa insatser, där vi ständigt arbetar för att bidra till hållbar omställning och socialt ansvarstagande, samt för att öka våra kunders och anställdas trygghet.

Vi vill agera etiskt försvarligt, ärligt och trovärdigt. Och efter mer än tjugo år på marknaden är det idag parametrar som vi differentierar oss genom globalt. Det gör vi med en ambition att vara bäst i klassen. Därför har vi ett dedikerat compliance-team och en dedikerad ESG Manager.

Vår specialistkunskap delar vi med omvärlden i en årlig Communications On Progress-rapport (COP). Här presenterar vi status och resultat av vårt ESG-arbete. Samtliga initiativ, från ISO-certifierat mot korruption till minskning av CO2-utsläpp, kan följas här.

 

senaste COP-rapport

ESG - Environment

Miljöansvar

Miljön och klimatet är under press, och som det framgår av vår öppna COP-rapport, har vi åtagit oss att bidra till en hållbar omställning. Ett av målen är att minska vår egen CO2-utsläpp med minst 50% fram till 2030. Därför har vi genomfört flera insatser i vår värdekedja. Till exempel erbjuder vi att utarbeta CO2-rapporter för våra kunder, vilket gör det möjligt för dem att kvantifiera den positiva påverkan de har när de återanvänder sin använda IT-utrustning.

ESG - Social

Socialt ansvar

I över två decennier har vi spridit teknologi till utvecklingsländer och till världens brännpunkter. Här har vi sett vilken enorm skillnad teknologi kan göra för enskilda samhällen. Som en del av vårt ESG-program har vi därför initierat, engagerat oss i och åtagit oss ett brett spektrum av initiativ – där FN:s Global Compact är helt central.

Det är vår uttalade ambition att gå i täten för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering både inom vår egen organisation och inom vår bransch.

ESG - Governmental

Ledarskapsansvar

För att säkerställa att vi opererar på högsta nivå har vi ett dedikerat compliance-team med erfarna yrkespersoner. De ser till att våra policyer och procedurer återspeglar de senaste kraven och bästa praxis inom områden som anti-korruption, GDPR (på danska) och exportkontroll. Vårt mål är inte bara att följa regelverket, utan också att gå i spetsen för att uppfylla alla relevanta standarder för etisk och laglig affärsverksamhet.

”I snart tre decennier har vi arbetat med compliance. Och sedan 2016 har vi varit certifierade för att bekämpa mutbrott enligt ISO 37001. Jag är därför stolt över att kunna säga att vi är bäst i klassen, men det viktigaste är att vi bidrar till att göra en skillnad i alla länder där vi verkar".

Lars Baun Jensen, CEO på Danoffice IT