Det räcker inte att ha en hög säkerhetsnivå om vi inte också kontinuerligt övervakar efterlevnaden. Därför har vi infört ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Ett sådant system kallas också för Information Security Management System, förkortat ISMS. Vårt system bygger på relevanta kontroller från ISO 27001 ‒ en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. I grund och botten handlar det om att se till att era uppgifter inte hamnar i orätta händer medan de befinner sig hos oss och innan de raderas för alltid.

Vår ISMS

Vi anförtros våra kunders uppgifter på den utrustning som vi samlar in och bearbetar. Det ställer höga krav på ömsesidigt förtroende och efterlevnad av GDPR.

 

Vi har därför infört ett ledningssystem för informationssäkerhet ‒ ett så kallat Information Security Management System (ISMS) ‒ som bygger på relevanta kontroller från ISO 27001.

 

För att säkerställa att vi uppfyller våra egna säkerhetskrav genomför vi regelbundna egenkontroller och granskas årligen av en extern advokatbyrå.

Egenkontroll och revision

Våra egenkontroller och externa revisioner omfattar följande punkter:

 

  • Policy för dataradering
  • Förfaranden för kontroll av logistik och samarbetspartners
  • Förfaranden för IT-säkerhet och områdessäkerhet
  • Riskbedömning för Danoffice IT Green
  •  Kontroller

Lår oss hjälpa er med er begagnade IT-utrustning