Vi köper och säljer er begagnade IT-utrustning
Till förmån för vår bransch, miljön - och för ert företag

Så här gör vi

 • Tilsammans undersöker vi om det är lönsamt att påbörja processen med att samla in, hantera och återförsälja er begagnade IT-utrustning. Om bedömningen pekar på en potentiell fördel för er, kommer vi överens om fraktvillkor, hämtningsdatum och allmänna villkor.

 • Utrustningen avhämtas på de överenskomna adresserna och vi sorterar och funktionstestar den sedan på vårt lager. Slutligen utför vi en noggrann dataradering i enlighet med gällande lagkrav och våra egna dokumenterade standarder och förfaranden.

 • Defekt och värdelös IT-utrustning destrueras med största möjliga miljöhänsyn. Om ni har produkter som ska återvinnas, ser vi till att detta endast utförs av miljöauktoriserade aktörer. Alla våra samarbetspartners är ISO 14001-certifierade.

 • Den fungerande och dataraderade utrustningen förbereds nu för försäljning. Eventuella stöldmärkningar och andra märken avlägsnas om möjligt.

 • Du får en övergripande rapport och ett intyg på dataraderingen. Slutligen avräknas den försäljningsklara utrustningen inklusive avdrag för eventuella fel och defekter.

 • Genom vårt CSR-program kan du och dina kollegor skänka en del av beloppet till ett initiativ som arbetar med socialt ansvar. Du kan själv välja ett initiativ ‒ eller så kan vi tillsammans hitta ett lämpligt val. Du får ett CSR-certifikat som bevis.

Vår insats behövs

 • Mer avfall

  Varje år tillverkas 300 miljoner datorer och 1 miljard telefoner. FN uppskattar att varje år uppgår elektroniskt avfall till mer än

  0
  +
  mio. tons
 • Alltför lite återvinns

  I Europa är vi ledande inom dokumenterad återvinning av IT-utrustning med 43%. Men globalt finns det bara dokumentation för

  0
  %
  återvunnen IT-utrustning
 • IT är giftigt

  E-avfall innehåller ämnen som kvicksilver, bly, arsenik, selen, krom och flamskyddsmedel. Globalt sett står e-avfall för

  0
  %
  av allt giftigt avfall

Vi gör det på ett hållbart sätt

Hållbarhet är en del av vårt DNA. Så när vi förlänger IT-utrustningens livslängd gör vi det naturligtvis på ett sätt som är så miljömässigt korrekt som möjligt. Koldioxidneutral frakt och förpackningar tillverkade av återvunnet material är bara några av våra hållbara initiativ.

Era data är i trygga händer

Vi arbetar med branschens högsta standarder när det gäller hantering av känsliga data. Att era data hanteras korrekt och med hög säkerhet är helt enkelt en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vi garanterar därför säker databehandling och certifierad dataradering.

Lår oss hjälpa er med er begagnade IT-utrustning