Att göra affärer med Danoffice IT Green är enkelt. Nedan beskriver vi hur det fungerar. Tillsammans går vi igenom 6 väl definierade steg ‒ en process som vi kontinuerligt har utvecklat och förfinat sedan vi grundades.

1

Behovsbedömning

Tillsammans undersöker vi
om det är lönsamt att påbörja
processen med att samla in,
hantera och återförsälja er
begagnade IT-utrustning.
Om bedömningen pekar på en
potentiell fördel för er, kommer
vi överens om fraktvillkor, hämtningsdatum och
allmänna villkor.

2

Hämtning och dataradering

Utrustningen avhämtas på de överenskomna adresserna och vi sorterar och funktionstestar den sedan på vårt lager.
Slutligen utförs en noggrann dataradering i enlighet med gällande lagkrav och våra egna dokumenterade standarder och förfaranden.

3

Destruktion med omtanke

Defekt och värdelös IT-utrustning destrueras med största möjliga miljöhänsyn. Om ni har produkter som ska återvinnas ser vi till att detta endast utförs av miljöauktoriserade aktörer.
Alla våra samarbetspartners är
ISO 14001-certifierade.

4

Återförsäljning av utrustning

Den fungerande och dataraderade utrustningen förbereds nu för försäljning. Eventuella stöldmärkningar och andra märken avlägsnas naturligtvis.

5

Betalning och dokumentation

Du får en övergripande rapport och ett certifikat på dataraderingen. Slutligen avräknas den försäljningsklara utrustningen inklusive avdrag för eventuella fel och defekter.

6

CSR-certifikat

Genom vårt CSR-program kan du och dina kollegor skänka en del av beloppet till ett initiativ som arbetar med socialt ansvarstagande. Du kan själv välja ett initiativ ‒ och annars kan vi tillsammans hitta ett lämpligt val. Som bevis får du ett CSR-certifikat.

Der er brug for vores handling

 • Mer avfall

  Varje år tillverkas 300 miljoner datorer och 1 miljard telefoner. Mer konsumtion skapar mer avfall. FN uppskattar att elektroniskt avfall uppgår till mer än 74

  0
  +
  miljoner ton per år
 • Alltför lite återvinns

  I Europa är vi ledande inom dokumenterad återvinning av IT-utrustning med 43%. Men globalt finns det bara dokumentation för

  0
  %
  återvunnen IT-utrustning
 • IT är giftigt

  E-avfall innehåller ämnen som kvicksilver, bly, arsenik, selen, krom och flamskyddsmedel. Globalt sett står e-avfall för

  0
  %
  av allt giftigt avfall

Lår oss hjälpa er med er begagnade IT-utrustning