Säkerhet i allt. 24/7 – 365. Idag är säkerhet inte längre något nödvändigt ont, utan ett expertområde som har flyttat från IT-avdelningarna i källarutrymmen ända upp till högsta våningarna där ledningen befinner sig. Det har gått från att vara ett bekymmer till att vara en avgörande parameter för konkurrens.

Vissa företag är långt framme, medan andra precis har börjat resan för att inkludera IT-säkerhet i företagets strategiska beslut. På Danoffice IT har vi följt utvecklingen från insidan och från början. Därför befinner vi oss i en stark position när vi ger rådgivning om alla möjliga aspekter av att arbeta med säkerhet. Vi vet att det krävs mer än bara en nyfunnen medvetenhet om säkerhet eller kunskap om system och teknologi för att uppnå en stark och effektiv säkerhet. Detsamma gäller för en kraftfull kontinuitetsplan eller akut support om du överväger det separat. Inget av dessa element ger tillräcklig säkerhet på egen hand. Därför säger vi att nyckeln till framgång är en utmärkt säkerhetskultur. En kultur där alla element inkluderas och upprätthålls kontinuerligt.

 

Kontakta oss nu

Skapa en sund säkerhetskultur

En sund säkerhetskultur är grunden för vårt arbete med säkerhet. Arbetet med säkerhet i en organisation består av tre ömsesidigt beroende parametrar: kultur, styrning/process och teknologi. Över tid har fokus skiftat och senast har luppen zoomat in på ledning och kontroll. Detta får dock inte ske på bekostnad av de grundläggande komponenterna, men tyvärr är detta vad vi ofta ser vid vår första bedömning. Det behövs en balanserad inriktning, och det är grunden för vårt arbete med säkerhet på Danoffice IT – en sund säkerhetskultur.

Utvidga din säkerhet

IT-säkerhet bör inte betraktas snävt i kontexten av specifika teknologier, tjänster eller produkter. För att ha bästa möjliga försvar mot nuvarande hotnivåer är det bästa utgångspunkten att skapa utrymme för flexibilitet. Det gäller både styrning och processer samt de tekniska komponenter som används av ditt företag. Vi beslutar aldrig om en specifik teknologi, tillverkare eller tjänst förrän vi känner till hela omfattningen av din verklighet.

Säkerhet hos oss
Generellt sett har vi två pelare i vårt arbete med säkerhet:

Security Governance

Här är vårt fokus på styrning och processer, och vi har en pågående dialog med både ledningen och IT-avdelningen. Bland annat är fokus här på CIS-controller, CIS-bedömning, säkerhetsöversyn, NIS2 och Identity Governance. När grunderna är under kontroll kan vi titta på specifika lösningar och teknologier.

Security Technology

Här fokuserar vi på alla möjliga komponenter - produkter och tjänster som måste anpassas till din miljö och infrastruktur ner till minsta detalj. Vi har en nära dialog med din IT-avdelning. Bland annat är fokus här på NAC, NDR, EDR, molnsäkerhet, Azure-landningszon, brandvägg, säkerhetskopiering/återställning i molnet, hybridmiljöer och datacenter, MFA och säkerhetsbaslinje.

Säkerhet utvecklas ständigt

Arbetet med IT-säkerhet är en kontinuerlig process utan början eller slut. "Det är viktigt att vi accepterar arbetet med säkerhet som iterativt. Vi måste ständigt förbereda oss för nästa utveckling. Säkerhetsföretag har arbetat med AI i årtionden och har använt utvecklingskraft för att skapa AI för försvar. Dock är denna teknik nu också tillgänglig för angriparna. Den kraft som tidigare endast var tillgänglig för stora företag används nu även av små kriminella aktörer. Detta ger oss alla en helt ny perspektiv och det är viktigt att regelbundet ompröva din kontinuitetsplan, akutstöd, dina komponenter och din kultur." - Jesper A. Frederiksen, säkerhetschef, Danoffice IT.

 

Läs relevanta berättelser (danska)

 • Vi sätter standarden

  Våra globala lösningar och tjänster sätter standarden för framtidens hållbara IT-lösningar. Ett brett utbud av tjänster och en hög nivå av specialiserad kunskap säkerställer lösningar som skapar värde för våra kunder.

 • IT-säkerhet i allt

  Säkerhet är en konkurrensparameter. Säkerhet och affärer är sammanlänkade. Därför är IT-säkerhet en del av allt vi levererar – från rådgivning till lösning.

 • Inga silos

  Vi tror på dialog! Vår rådgivning är inte låst av silotänkande. I vår organisation arbetar specialister och avdelningar över gränserna och skapar gemensam utveckling.

 • Innovation och framsteg

  Vi följer inte bara utvecklingen – vi är en aktiv del av att forma och driva den. Vår stabila verksamhet möjliggör innovation och framsteg till förmån för våra kunder.

 • Bevis på det vi kan

  Vi värdesätter ödmjukt positiva omdömen – goda resultat skapar goda relationer. Våra kunders ord i caseberättelser och recensioner är vårt finaste bevis på vad vi kan.

Tre leveransmodeller

Låt oss kontakta dig