Sikkerhed i alt. 24/7 – 365. I dag er sikkerhed ikke længere et nødvendigt onde, men et ekspertisefelt, som har taget rejsen fra it-afdelingerne i kældrene og helt op på de bonede gulve hos topledelserne. Fra bøvl til kritisk konkurrenceparameter.

Nogle virksomheder er godt i gang, mens andre kun har startet rejsen mod, at it-sikkerhed indgår i alle virksomhedens strategiske beslutninger. I Danoffice IT har vi fulgt udviklingen indefra, fra siden og helt fra start. Derfor står vi stærkt, når vi rådgiver i alle tænkelige aspekter af arbejdet med sikkerhed.

Vi ved, at ingen kommer i mål med en nyvunden bevidsthed alene – eller alene med systemer og teknologi. Det samme gælder et stærkt beredskab isoleret set. Ingen af delene kan stå alene – og derfor siger vi, at nøglen til at lykkes er igennem en god sikkerhedskultur. En kultur, hvor alle dele er til stede og løbende vedligeholdt.

Kontakt os

Two men working at a monitor, Danoffice IT

Skab en sund kultur

En sund sikkerhedskultur er grundlaget i vores arbejde med sikkerhed. Sikkerhedsarbejdet i en organisation består af tre gensidigt afhængige parametre: Kultur, styring/proces og teknologi. Fokus har over tiden skiftet og senest har mange stillet skarpt på ledelse og styring. Det må dog ikke være på bekostning af de helt grundlæggende komponenter, men det er desværre det, vi ofte ser i vores afdækninger. Der skal være balance i dét fokus. Dét er grundlaget i vores arbejde med sikkerhed i Danoffice IT – en sund sikkerhedskultur.

Gå i bredden med jeres sikkerhed

It-sikkerhed skal ikke ses i kontekst af specifikke teknologier, services eller produkter. For at stå mest muligt modstandsdygtigt overfor det aktuelle trusselsbillede, er det bedste udgangspunkt at skabe rum for fleksibilitet. Det gælder styring og proces, og det gælder de teknologiske komponenter, som virksomheden tager i brug. Vi låser os aldrig på en teknologi, en producent eller en service, før vi kender jeres virkelighed fuld ud.

Sikkerhed i Danoffice IT
Overordnet opererer vi med to søjler i vores arbejde med sikkerhed:

Security Governance

Her fokuserer vi på styring og proces, og vi er i dialog med både ledelse og it-afdeling. Fokus her er blandt andet på CIS-kontroller, CIS assessment, Security Review, NIS2 og Identity Governance. Når der er styr på det grundlæggende, kan vi kigge på specifikke løsninger og teknologier.

Security Technology

Her fokuserer vi på alle tænkelige komponenter – produkter og services, som i detaljen skal tilpasses jeres miljø og infrastruktur, og vi er i tæt dialog med jeres it-afdeling. Fokus her er blandet på NAC, NDR, EDR, Cloud security, Azure landing zone, Firewall, Backup/Restore, i cloud, hybride miljøer og datacentret, MFA og Security Baseline.

Sikkerhed er altid i bevægelse

Arbejdet med it-sikkerhed er en kontinuérlig proces uden start eller stop. Det er vigtigt, at vi accepterer, at arbejdet med sikkerhed er iterativt. Vi er konstant nødt til at forberede os på det næste i udviklingen. Sikkerhedsfirmaer har arbejdet med kunstig intelligens (AI) i årevis og har brugt udviklings-power på at skabe AI’er til forsvar. Men dén teknologi er nu også tilgængelig for angriberne. Dén kraft, som før var forbeholdt store selskaber, er nu i anvendelse hos selv helt små, kriminelle aktører. Det skaber et helt nyt perspektiv, og det er vigtigt jævnligt at genbesøge sit beredskab, sine komponenter og sin kultur.

relevante stories

 • Vi sætter standarden

  Vores globale Solutions & Services sætter standarden for fremtidens bæredygtige it-løsninger. En bred vifte af services og en høj grad af specialisering, sikrer vores kunder værdiskabende løsninger.

 • It-sikkerhed i alt

  Sikkerhed og forretning hænger sammen. Derfor er it-sikkerhed en del af alt, vi leverer – fra rådgivning til løsning.

 • Ingen siloer

  Vi tror på dialog! Vores rådgivning er ikke låst af silotænkning. I vores organisation arbejder specialister og afdelinger på tværs og skaber fælles udvikling.

 • Innovation og fremskridt

  Vi følger ikke bare udviklingen – vi er en aktiv del af at forme og drive den. Vores solide forretning gør det muligt at drive innovation og fremskridt til gavn for vores kunder.

 • Bevis på dét, vi kan

  Vi sætter ydmygt pris på god omtale – gode resultater skaber gode relationer. Vores kunders ord i cases og omtale er vores fineste bevis på dét, vi kan.

Tre leverancemodeller

Lad os kontakte dig