Vi køber og sælger jeres brugte it-udstyr
Til fordel for vores branche, for miljøet – og for jeres forretning

Sådan gør vi

 • Sammen afdækker vi, om det er rentabelt at starte processen med afhentning, håndtering og videresalg af jeres brugte it. Viser afklaringen en mulig gevinst for jer, aftaler vi fragtvilkår, dato for afhentning og generelle forretningsbetingelser.

 • Udstyret hentes på de aftalte adresser. På vores lager sorteres  og funktionstestes det. Til sidst gennemføres  datasletningen omhyggeligt i henhold til gældende lovkrav og vores egne dokumenterede standarder og procedurer.

 • Defekt og værdiløst it-udstyr destrueres under stor hensyntagen til miljøet. Har I produkter, som skal overgå til genbrug, sikrer vi, at det udelukkende sker til miljøgodkendte aktører. Alle vores samarbejdspartnere er ISO 14001-certificerede.

 • Det funktionsdygtige og dataslettede udstyr klargøres nu til salg. Eventuelle tyverimærkninger og andre mærker fjernes om muligt.

 • Du modtager en samlet rapport og et certifikat på datasletningen. Til sidst afregnes det salgsklare udstyr inklusiv fradrag for eventuelle fejl og mangler.

 • Sammen med dine kolleger kan du via vores CSR-program donere en del af beløbet til et initiativ, som arbejder med social ansvarlighed. I kan selv vælge et initiativ – eller vi kan sammen finde et oplagt valg. Som bevis modtager du et CSR-certifikat.

Der er brug for vores handling

 • Mere affald

  Der produceres 300 mio. pc'er og 1 mia. telefoner årligt. Mere forbrug skaber mere affald. FN anslår, at elektronikaffaldet årligt udgør

  0
  +
  mio. tons
 • For lidt genanvendes

  I Europa er vi førende på dokumenteret genanvendt it-udstyr med 43%. Men på verdensplan er der kun dokumentation for

  0
  %
  genanvendt it-udstyr
 • It er giftigt

  Elektronikaffald indeholder stoffer som kviksølv, bly, arsen, selen, chrom og flammehæmmere. Elektronikaffaldet udgør på verdensplan hele

  0
  %
  af alt giftigt affald

Vi gør det bæredygtigt

Bæredygtighed er en del af vores DNA. Så når vi forlænger it-udstyrets levetid, gør vi det naturligvis så miljømæssigt korrekt som muligt. CO2-neutral fragt og emballage af genbrugsmaterialer er blot nogle af vores bæredygtige tiltag.

Hands on pc, pcs on a row, Danoffice IT

Data er i trygge hænder

Vi arbejder med branchens højeste standarder for håndtering af følsomme data. Korrekt behandling af jeres data og høj sikkerhed er simpelthen en direkte forudsætning for vores forretning. Vi garanterer derfor en sikker databehandling og certificeret datasletning.

Lad os hjælpe
med jeres brugte it