Det offentlige Danmark’s it-afdelinger er i konstant udvikling. Her skaber fokus på forretning og performance behov for de rette strategier for, hvilke ressourcer og kompetencer man har in-house, og hvilke man henter udefra - eksempelvis via rammeaftaler.

I Danoffice IT har vi opbygget et skarpt fokus på det offentlige marked. Vi har i dag et stort, dedikeret team, som indgående arbejder med at varetage ordrer på rammeaftaler for vores offentlige kunder. Hele området er i høj vækst, og vi ser de offentlige it-organisationer være med helt i front i omstillingen til moderne, fremtidssikret it-drift.

Vores tilstedeværelse på en bred vifte af SKI-aftaler, gør det muligt for os at være en betroet partner på levering af rådgivning, services og produkter. Men vi leverer ikke kun – vi sørger for en sikker proces hele vejen.

Kontakt teamet

I Danoffice IT er vi på hele seks SKI-aftaler

  • 02.02 Computere

  • 02.06 Standardsoftware

  • 02.17 It-konsulenter

  • 02.22 It-drift

  • 50.03 Servere og Storage

  • 50.07 Netværk

”På vores seks nuværende SKI-aftaler er vi i stand til at dække en moderne, offentlig it-organisation og sikre alt fra enheder til drift af kritisk infrastruktur”.

Sarah Brix Steby, Head of Sales & Digital Health, Public, Danoffice IT

Ressourcer under pres

Udbudspligt og konkurrencer er ekstremt ressourcekrævende discipliner for offentlige virksomheder. Læg dertil et i forvejen stort pres på organisationernes it-afdelinger. Dels på grund af omstillinger til ny teknologi og dels til nye krav til offentlig drift helt overordnet.

I Danoffice IT tilbyder vi helt rene linjer. It-handler mellem det private og det offentlige har igennem tiden oplevet en række uheldige episoder. Vi har altid en Tender Quality Manager med inde over, så vi sikrer, at alt, vi laver inden for vores aftaler, lever op til gældende krav og regler.

Top-kompetencer til rådighed

Både private og offentlige organisationer har over én kam oplevet fordelen ved at lægge specifikke driftsopgaver ud af huset. Tendensen er ansporet af flere elementer, hvor nye krav fra – og fokus på – forretningen og kampen om dygtige kompetencer spiller især ind.

De kommunale it-organisationer er i dag pressede på de kompetencer, som indgår i det kommunale it-landskab. Men med aftaler på drift, køber man sig til aftaler på absolutte top-kompetencer udefra. Ved at lave en aftale om en it-driftsservice undgår kommunen at være afhængig af enkeltpersoner. På vores seks nuværende SKI-aftaler er vi i stand til at dække en moderne, offentlige it-organisation op, og sikre alt fra enheder til drift af kritisk infrastruktur.

How we DO IT

Lad os kontakte dig