Når I får genbrugt jeres it-udstyr via Danoffice IT Green, har I mulighed for at få tal – og papir – på det positive aftryk, I sætter på verden.

Vi kan udarbejde en CO2e-rapport, hvor I får tal på den CO2e-udledning, I undgår ved at sørge for, at jeres brugte it-udstyr genbruges.

At kunne handle effektivt kræver viden og indsigt. Det gælder ikke mindst, når vi taler om klimaaftryk og bæredygtighed – områder, som af mange opfattes som luftige, uoverskuelige eller komplekse. Derfor kan vi via vores CO2e-rapporter skabe en synlighed.

Bevidsthed om aftryk

”Når I får udarbejdet en CO2e-rapport, er det med til at skabe en bevidsthed om det positive aftryk, I sætter, når I får genbrugt udstyret. Samtidig skaber det en bevidsthed om it's generelle aftryk, hvilket kan skabe grobund for handling for fremtiden. Og med klarhed kan man sætte ind mere præcist”, fortæller Morten Arknæs, Vice President, Danoffice IT Green.

CO2e?

Der er rigeligt med begreber i forvejen, men vi kommer ikke udenom at forholde os til det lille ”e” i CO2e. Måske du også nåede at undre dig? Der er dog en rigtig god og grøn mening med det.

 

CO2e: På godt dansk Carbon Dioxide Equivalent – en måleenhed for den totale mængde drivhusgasser udledt omkring et givent produkt. Inklusive CO2, naturligvis, men også metan, nitrogenoxid og mange andre.

CO2: Den velkendte forkortelse for kuldioxid – og ikke andet.

 

Med andre ord tager vi det hele med, når vi udarbejder en CO2e-rapport til jer.

Spar samfundet for CO2

Ud over det grønne perspektiv for jeres virksomhed, så viser en CO2e-rapport også, hvordan udstyret indgår i et samfundsmæssigt perspektiv. Hvis I står overfor at indkøbe nye pc'er, vurderer vi, hvordan vi kan videresælge – altså genbruge – jeres brugte pc'er. På dén måde bidrager I til, at samfundet spares for en given mængde CO2, fordi køberen til jeres brugte udstyr ikke skal ud at købe nyproducerede produkter.

Dette begreb hedder på godt dansk, Avoided Emissions, og dét får I papir på. Køberen af jeres brugte pc'er kan desuden trække besparelsen fra i sit eget CO2-regnskab, og I har bidraget til at spare samfundet for en CO2-udledning. Og netop dét vil jeres rapport dokumentere.

Genbrug eller genanvendelse?

Bæredygtighed er genstand for stor begrebsforvirring, og én typisk misforståelse rammer branchen for brugt it-udstyr ofte: Bliver dit udstyr genanvendt eller bliver det genbrugt? Her er dit overblik:

 

Genbrug / Reuse = Når et brugt produkt bliver brugt igen til det samme. Vi renser produktet for alle data og klargør det, så det kan få et nyt liv i en anden virksomhed.

 

Genanvendelse / Recycling: Når dele af et produkt bliver genanvendt i nye sammenhænge. Udstyret skilles ad, og komponenterne bliver – hvis muligt – brugt igen i nye eller helt andre produkter.

Istandsættelsesaftryk?

En term, vi sjældent bruger i det daglige, men som bliver relevant, når en virksomheds klimaregnskab skal gøres op – og brugt udstyr sendes til genbrug. Et eksempel:

En tilfældig udvalgt bærbar pc har ved sin produktion fra ny et CO2-aftryk på cirka 275 kg CO2e. Og selvom istandsættelse naturligvis også udleder CO2, så er forskellen markant. Selvsamme produkt vil nemlig ved genbrug have et CO2-aftryk efter istandsættelse på blot 7 kg. Dermed er der pr. enhed sparet 268 kg CO2e.

En besparelse, som en CO2e-rapport vil dokumentere og verificere ud fra standarderne ISO 14040 og ISO 14044 for miljøvurdering. Og sammenholdt med aftrykkene fra produktion og transport får I et godt billede af effekten ved at lade jeres brugte it-udstyr genbruge eller genanvende.

Lad os hjælpe
med jeres brugte it

Man sitting down talking on a mobile phone, Kim Tovgaard, Danoffice IT