I Danoffice IT vil vi være de bedste i vores branche på ESG og bæredygtighed, både når det gælder miljø og klima, socialt ansvar, ansvarlig ledelse, ligestilling, mangfoldighed og inklusion. For at lykkes har vi prioriteret fem abitiøse mål, som frem mod 2030 vil skabe nye standarder for vores ansvarlige ESG-ledelse.

Vi har en særlig plads i verden – en særlig rolle. Som virksomhed er vi globale, og vi har siden starten arbejdet indgående for at skabe vores position, hvorfra vi kan bidrage til at gøre en forskel. Vi er dog også bevidste om, at med vores position følger et stort ansvar. Et ansvar som vi ikke alene arbejder for at leve op til, men også konstant udvikler – på vegne af vores kunder, vores branche og den planet, vi alle deler.

 

Miljøansvar  Social ansvarlighed

CO2-neutralitet

#1 Vores aftryk

Vi er bevidste om, at global handel med it påvirker vores klima. Derfor iværksætter vi løbende initiativer, som bidrager til at reducere vores CO2-udledning.

Det er vores erklærede mål, at vi opnår en reduktion på mindst 50% frem mod 2030. En 100% CO2-neutralitet skal være en realitet i 2050. Vores mål vil primært blive opnået via direkte reduktion – sekundært via kompensation for den udledning, der ikke kan undgås i driften af virksomheden.

Bæredygtig teknologi og cirkulær it

#2 Vores miljø

It-branchen er ansvarlig for en stor del af den globalt voksende affaldsmængde og er samtidigt ansvarlig for en anselig del af den samlede globale udledning af CO2. Hos os arbejder vi for at fremme en mere cirkulær it-adfærd, så vi dermed kan mindske det negative miljøaftryk, både it-affald og -produktion medfører.

Frem mod 2030 vil vi intensivere vores fokus på mere bæredygtige it-løsninger til vores kunder – både i forhold til produktion, brug, transport og bortskaffelse af it. Det er vores mål at femdoble vores forretning på cirkulær it fra 2020 til 2030.

Mangfoldighed, lighed og inklusion

#3 Vores kultur

Hos os er der plads til alle. Vi ser og møder alle med åbenhed – både hos os selv og i mødet med andre. Vi vil gå forrest for at fremme mangfoldighed, lighed og inklusion i vores egen organisation og i vores branche. Derfor iværksætter vi løbende aktiviteter, som støtter disse områder på vores arbejdsplads og i vores lokale samfund. Særligt med fokus på køn, etnicitet og alder. Det er blandet andet vores mål, at vi senest i 2030 har minimum 40% kvindelige ansatte i vores organisation – både blandt medarbejdere og i ledelsen.

Anti-korruption

#4 Vores ansvarlighed

Tillid og sikkerhed er centralt i vores arbejde med ansvarlighed, og vi går forrest i arbejdet for transparens og rene linjer. Vi bruger vores ISO 37001-certificering på anti-korruption aktivt til at regulere vores arbejde imod korruption og bestikkelse. Vi støtter vores ansatte ved at have klare retningslinjer, uddannelse og regelmæssig revision. Derigennem beskytter vi dem mod forretningsetiske dilemmaer. Det er vores mål frem mod 2030 – og i al fremtid – at fastholde vores nuværende ISO-certificering og bibeholde vores niveau på nul overtrædelser.

Gennemsigtighed

#5 Vores ledelse

Vi arbejder indgående for at styrke ansvarlighed og transparens i vores fælles hverdag, ikke mindst fra vores ledelse. Vi gør det for at sikre en transparent kommunikation om vores ledelsesbeslutninger, og i dette arbejde er demokrati og retfærdighed nøgleelementer. Frem mod 2030 er det vores mål, at medarbejdernes trivsel og vores erklærede ESG-mål får direkte indflydelse på en del af aflønningen for alle ledere i Danoffice IT.

ESG i vores forretning

Vi arbejder med vores ansvar i alle tænkelige sammenhænge i vores forretning. Derfor er alle vores afdelinger berørt af ESG, når det kommer til ansvarlighed. I vores COP-rapport kan du blandt andet læse om vores arbejde med anti-korruption og bestikkelse, vores engagement i Run for a Purpose og endda den kaffe, vi drikker hver dag på kontoret.

Se vores seneste ESG-nyheder herunder.

Lad os kontakte dig