Siden 2005 har vi specialiseret os i at handle med brugt it-udstyr. En kompetence, som kun er blevet mere efterspurgt i takt med, at den globale it-branche har skærpet sit fokus på bæredygtighed. 

Vi har en indgående viden om it-udstyrets tekniske egenskaber, og siden den spæde start har vi opbygget et unikt og bredt netværk til at handle internationalt, så vi i dag køber og sælger brugt udstyr i ind- og udland. På tværs af producenter, typer af produkter – og uanset mængde.

Genbrug eller genanvend

It-udstyr er en kritisk ressource med en livscyklus – fra produktion til genbrug. Og derimellem kan det meste udstyr genanvendes eller genbruges som dele i nye sammenhænge.

Vores erfaring er, at udstyr ældre end 5-6 år sjældent repræsenterer en nævneværdig værdi. Så når udstyret de facto er udtjent, skal komponenterne indgå i en ny sammenhæng. Enten skal de destrueres miljømæssigt forsvarligt eller genbruges i nyt udstyr. Derfor har vi specialiseret os i at aftage alt brugt udstyr - uanset om det er én stor mængde eller løbende afsætning som en service.

 

Jo tidligere, vi er med i processen, jo bedre kan vi håndtere udskiftning og migrering mellem brugt og nyt udstyr.

Hvilket brugt it-udstyr kan sælges?

Som udgangspunkt handler vi med alle typer af brugt it-udstyr, som fortsat er funktionsdygtigt og rimeligt vedligeholdt. Vi aftager følgende produkttyper – uanset producent:

 • PC'er

 • Servere

 • Netværksudstyr

 • Telefoner & tablets

 • Storage & backup

Lad jeres brugte it-udstyr blive en god forretning

Køb-og-smid-væk-tidsalderen rinder ud. Og kravene til ressourcetunge industriers hensyntagen til miljø og klima stiger. Naturligvis.

 

Som virksomhed har I nu mulighed for at skifte til en køb-og-sælg-tankegang. En cirkulær tankegang. Jeres brugte it-udstyr har en værdi, og jo tidligere, I sætter ind og monitorerer udstyrets livscyklus, jo større værdi repræsenterer det i et videresalg.

Jo før, I tager en beslutning om salg af jeres brugte it-udstyr, desto større værdi har det i et videresalg

 

Kontakt os nu

 • 74 mio. ton elektronikaffald

  FN anslår, at elektronikaffaldet årligt udgør 74 mio ton. Det svarer til at smide 800 pc'er ud hvert sekund.

 • Kun 17,5% genanvendes globalt

  I Europa er vi førende på dokumenteret genanvendt it-udstyr med 43%. Men globalt er der kun dokumentation for 17,5%.

 • It er giftigt

  Elektronikaffald indeholder giftige stoffer som kviksølv, bly, arsen, selen, chrom og flammehæmmere.

 • 70% af alt giftigt affald er elektronisk affald

  85% af det sendes til forbrænding, hvorfra det frigiver skadelige toksiner i luften.

 • Elektronik indeholder bly

  ...som kan skade vores centralnervesystem og nyrer. Og børns mentale udvikling kan påvirkes selv ved meget lav eksponering for bly.

 • Mere forbrug - mere affald

  300 mio. pc'er og 1 mia. mobiltelefoner produceres hvert år - og det forventes at stige med 8%.

 • Hvor tit udskifter du mobilen?

  En gennemsnitlig mobiltelefonbruger udskifter sin mobil hver 18. måned.

 • Også dit TV er farligt

  Den mest almindelige, men farlige elektronik er TV'et og pc'er med katodestrålerør m.m.

Vi forlænger levetiden

It-udstyr udskiftes fortsat med høj frekvens. Når nye kolleger ansættes, udskiftes it-udstyret ofte med nyt - til gavn for handlen, men til skade for miljøet, hvis det ikke foregår bæredygtigt og ansvarligt.

I Danoffice IT bestræber vi os på at kunne sælge alle de it-produkter, vi henter hos vores kunder. Vi giver produkterne ny anvendelse – måske i andre egne af verden, og måske i helt nye sammenhænge, men helt sikkert er det, at vi forlænger udstyrets levetid!

Cirkulær, grøn økonomi er dog ikke kun miljøforbedrende. Der er også en potentiel økonomisk gevinst for jer forbundet med genbrug eller genanvendelse. 

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål arbejder vi for at skabe de bedste tænkelige resultater for jer i jeres CSR-arbejde – og for vores fælles handling for miljø og klima. Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed

Betyder det så, at vi kan sikre nyt liv til alt udstyr? Nej, selv det bedste udstyr bliver med tiden udtjent. Og her sikrer vi, at udstyret bliver genbrugt optimalt – enten i forbindelse med råstofudvinding eller som reservedele. Alt sammen i henhold til ISO 14001.

læs om iso 14001

Lad os hjælpe
med jeres brugte it