Digitalisering i vårdsektorn handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att vårdpersonalen kan fokusera på sina primära arbetsuppgifter – att säkra patientvården av högsta kvalitet.

 

Den stigande digitaliseringen i vården betyder att mycket av vårdsektorns arbetstid blir använd till IT-system i stället för patientvård. Med hjälp av Digital Health – konceptet optimerar vi personalens arbetsgång så dem får en mer smidig användarupplevelse med it-system – vilket friger tid till patientvård och reducerar risken för it-relaterad stress.

 

Kontakta oss nu

Frige tid till patientvård inom hälsosektorn

För att IT-lösningar inom hälso- och sjukvården ska vara meningsfulla måste de vara till hjälp för personalen och frigöra tid för patientvård.

På Danoffice IT har vi en sammansatt grupp av specialister med en djup förståelse för arbetsflöden inom hälso- och sjukvården. Som en del av vårt Digital Health-koncept följer vi vårdpersonalen för att kunna förstå deras vardag och arbetssätt. Det ger oss den bästa grundförståelsen för att kunna optimera deras IT-relaterade arbetsflöden, vilket i slutändan frigör värdefull tid för patientvård med färre avbrott i patientkontakten.

Mer tid till patientvård

Optimering av IT-lösningar i vårdsektorn innebär mer tid till vårdpersonalen att fokusera på patientvård. Digitalisering är tänkt som ett hjälpmedel för personalen, men idag kräver arbetsgången med it-systemer ofta mer tidskrävande manuella processer, som försvårar kontakten med patienterna. Som en del av Digital Health tittar vi därför bland annat på automatisering av flera bakomliggande it-processer. Detta ger i sin tur personalen snabbare åtkomst till IT-systemen och applikationer med journaler, provsvar med mer. Det skapar helt enkelt en bättre upplevelse för både patienter och vårdpersonalen.

 

 

Förenkling av arbetsprocesser

Optimeringen av it-lösningar är med till att ge vårdpersonalen snabbare och lättare åtkomst till it-system och applikationer med relevant patientinformation. Under en arbetsdag använder hälso- och sjukvårdspersonal olika mobila enheter, vilket innebär att det blir många in- och utloggningar – både på enheter och i system. Genom att implementera kontaktlösa identitetskort för in- och utloggning och sessionsförflyttning genom en virtualiserad IT-miljö blir det snabbare för användare att växla mellan olika enheter. Samtidigt hjälper teknologin i den digitala lösningen till att uppfylla EU:s krav på digital identifikation enligt eIDAS, vilket säkerställer spårbarheten för vilka som har tillgång till och hanterar patientinformation.

Mindre it-relaterad stress

 

Arbetet med IT-system är ofta förknippat med många avbrott i patientkontakten, och den ineffektivitet som vårdpersonalen upplever kan leda till frustration och it-relaterad stress. När vårdpersonal behöver använda olika IT-system för att få tillgång till patientinformation uppstår ofta många avbrott i patientkontakten. Dessa avbrott kan leda till frustration och bristande koncentration hos vårdpersonalen, vilket i värsta fall kan leda till felbehandlingar. Med Digital Health upplever personalen färre frustrationer på grund av smidigare IT-relaterade arbetsflöden, vilket bidrar till att minska sjukfrånvaron till följd av IT-relaterad stress.

 • Personlig kontakt

  Som kund hos oss får ni en dedikerad säljare och ert eget Inside Sales-team eftersom personlig kontakt är viktigt för både oss och er.

 • IT-säkerhet i allt

  Säkerhet är en konkurrensparameter. Säkerhet och affärer är sammanlänkade. Därför är IT-säkerhet en del av allt vi levererar – från rådgivning till lösning.

 • Inga silos

  Vi tror på dialog! Vår rådgivning är inte låst av silotänkande. I vår organisation arbetar specialister och avdelningar över gränserna och skapar gemensam utveckling.

 • Innovation och framsteg

  Vi följer inte bara utvecklingen – vi är en aktiv del av att forma och driva den. Vår stabila verksamhet möjliggör innovation och framsteg till förmån för våra kunder.

Tre leveransmodeller

Låt oss kontakta dig