Digitalisering i vårdsektorn handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att vårdpersonal ska kunna fokusera på sina primära arbetsuppgifter – att säkra patientvård av högsta kvalitet!

 

Den ökade digitaliseringen i vården betyder att mycket av vårdpersonalens arbetstid går till IT-system i stället för patientvård. Med konceptet Digital Health optimerar vi personalens arbetsflöde så de får en mer smidig användarupplevelse med IT-system – vilket frigör mer tid till patientvård och minskar risken för IT-relaterad stress.

 

Kontakta oss nu

Frige tid till patientvård inom hälsosektorn

För att IT-lösningar inom hälso- och sjukvården ska vara meningsfulla måste de vara till hjälp för personalen och frigöra tid till faktisk patientvård.

På Danoffice IT har vi en sammansatt grupp av specialister med en djup förståelse för arbetsflöden inom hälso- och sjukvården. Som en del av vårt Digital Health-koncept följer vi vårdpersonalen för att kunna förstå deras vardag och arbetssätt. Det ger oss den bästa grundförståelsen för att kunna optimera de IT-relaterade arbetsflödena, vilket i slutändan frigör värdefull tid för patientvård med färre avbrott i patientkontakten.

Mer tid till patientvård

Optimering av IT-lösningar i vårdsektorn innebär mer tid till vårdpersonalen att fokusera på patientvård. Digitalisering är tänkt som ett hjälpmedel för personalen, men idag kräver arbetsprocesserna med IT-systemer ofta mer tidskrävande manuella processer, som distraherar kontakten med patienterna. Som en del av Digital Health-konceptet tittar vi därför bland annat på automatisering av flera bakomliggande IT-processer. Detta ger i sin tur personalen snabbare åtkomst till IT-system och applikationer med journaler, provsvar med mera. Det skapar helt enkelt en bättre upplevelse för både patienter och vårdpersonalen.

 

 

Förenkling av arbetsprocesser

Optimeringen av IT-lösningar är tänkt att ge vårdpersonalen snabbare och lättare åtkomst till IT-system och applikationer med relevant patientinformation. Under en arbetsdag använder vård- och omsorgpersonal olika mobila enheter, vilket innebär att det blir många in- och utloggningar – både på enheter och i applikationer. Genom att implementera kontaktlösa identitetskort för in- och utloggning och sessionsförflyttning genom en virtualiserad IT-miljö går det snabbare för användare att växla mellan olika enheter. Samtidigt hjälper teknologin i den digitala lösningen till att uppfylla EU:s krav på digital identifikation enligt eIDAS, vilket säkerställer spårbarheten för vilka som har tillgång till och hanterar patientinformation.

Mindre IT-relaterad stress

 

Arbetet i olika IT-system för tillgång till patientinformation är ofta förknippat med många avbrott i patientkontakten. Den ineffektivitet som vårdpersonalen upplever kan leda till frustration och IT-relaterad stress, vilket i värsta fall kan leda till felbehandlingar. Med Digital Health upplever personalen färre frustrationer på grund av smidigare IT-relaterade arbetsflöden, vilket bidrar till minskad sjukfrånvaro till följd av IT-relaterad stress.

 • Personlig kontakt

  Som kund hos oss får ni en dedikerad säljare och ert eget Inside Sales-team eftersom personlig kontakt är viktigt för både oss och er.

 • IT-säkerhet i allt

  Säkerhet är en konkurrensparameter. Säkerhet och affärer är sammanlänkade. Därför är IT-säkerhet en del av allt vi levererar – från rådgivning till lösning.

 • Inga silos

  Vi tror på dialog! Vår rådgivning är inte låst av silotänkande. I vår organisation arbetar specialister och avdelningar över gränserna och skapar gemensam utveckling.

 • Innovation och framsteg

  Vi följer inte bara utvecklingen – vi är en aktiv del av att forma och driva den. Vår stabila verksamhet möjliggör innovation och framsteg till förmån för våra kunder.

Tre leveransmodeller

Låt oss kontakta dig