• Logistik
  • Nyhed

International handel med it-udstyr er forbundet med mange lovkrav, reguleringer og standarder. Jo mere kompliceret udstyret er, jo skrappere er kravene.

Og med den internationale krise og uro strammes grebet nu - især på dual use-produkter som fx netværksudstyr, droner, overvågningskameraer og scannere. Konsekvensen ved at overse eller ignorere det kan være fatal. I Danoffice IT har vi en in-house-afdeling for Export Compliance, som her guider dig igennem de nye stramninger.

Sanktioner vedtages og opdateres i dag med høj frekvens. For os og vores kunder medfører det dog ikke mange ændringer; vi har dette fokus som et kardinalpunkt i vores forretning og agerer efter at være best in class. Ifølge Kamilla Egehav, Compliance Specialist, er forklaringen enkel: ”Vi kommer lige fra en pandemi - med dens påvirkning af flere led i værdikæden - og direkte over i en international sikkerhedskrise på grund af krigen i Ukraine. Det har skabt et øget fokus på eksportkontrol fra myndigheder i ind- og udland”. ”De fleste lande dedikerer flere ressourcer på området. Især i lyset af den stigende trussel mod it-sikkerhed. Eksempelvis er der i det forløbne år vedtaget ti sanktionspakker mod Rusland alene, og der er også sket en ændring i reglerne for eksport til Kina. Hyppigheden i ændringer, forventer vi, fortsætter en rum tid endnu, og man skal holde tungen lige i munden for at følge med”, fortæller hun.

Carina Lauridsen Mehanovic, Export Compliance Manager & Anti-bribery Compliance Officer, supplerer:

 

”Man kan sammenligne det lidt med GDPR. Reglerne har altid været der – men først, når myndighederne bliver mere konsekvente, kommer der fokus på det”.

Udstyret må ikke falde i de forkerte hænder

Men hvori består problemet med dual use-udstyr? - ”I lovgivningen om it-udstyr skelner man mellem simple produkter og mere avancerede produkter, såsom dual use-produkter. Altså produkter, som kan tjene flere formål, fx militære formål, masseovervågning og lignende, men også helt almindelig kontorbrug", forklarer Carina og uddyber: "Hvis produkterne falder i de forkerte hænder, udgør det en stor risiko for både national og international sikkerhed, og derfor er produkterne underlagt øget eksportkontrol.”

Svært at få varerne ud i verden

For virksomheder, som skal have sendt udstyr til mange forskellige lande, er sagen ret alvorlig. Manglende tid og ressourcer gør det svært for mange at sætte sig ind i ansøgningsprocesserne, lovgivningen og de store mængder af efterrapporteringer og dokumentationskrav. Derfor bliver nogen nødt til at fravælge at eksportere.

Ifølge Kamilla er det ret sort/hvidt. ”Ønsker I fortsat at kunne sende jeres dual use-produkter ud i de fjerneste kroge af verden? Ja, så er der kun én vej – og det er at overholde gældende love og regler, for brud på sanktionerne dækker over alt fra administrative sanktioner og store bøder til fængselsstraf”.

Carina uddyber: ”Netop derfor tilbyder vi som en service til vores kunder, at alle papirer og eksporttilladelser er i orden – og bagefter håndterer vi også den nødvendige rapportering. Det er en meget specialiseret funktion, vi har i vores team, og vi er blandt de eneste i branchen herhjemme, som har en afdeling dedikeret til dette område”.

 

Kommer bag på mange

I Danoffice IT imødekommer vi den aktuelle udvikling på international handel med netværksudstyr og andet dual use-udstyr. Blandt andet screener vi samtlige ordrer for kontrolleret udstyr eller sanktionerede destinationer. Camilla Pihlkjær Pedersen fra vores Inside Sales ser i høj grad denne understøttelse som noget positivt. I sin direkte kontakt med kunderne, oplever hun, at mange ikke er bevidste om de krav, vores screening kortlægger. 

”Fra hvor jeg sidder, kommer det bag på mange virksomheder. Gud, skal man det? er ofte reaktionen. Herfra sørger vi selvfølgelig for, i samarbejde med kunden, at få de rette dokumenter på plads”, fortæller hun.

”Vi kan rent faktisk hjælpe folk her, og det vil vi gerne dele med vores omverden. Det parløb, vi har med vores Compliance-afdeling, er stærkt og en stor sikkerhed for vores kunder og partnere”.

Vi er eksport compliance specialister!

”I Danoffice IT er vi forhåndsgodkendte af en række myndigheder til at eksportere dual use udstyr, hvilket gør processen mere effektiv”, fortæller Carina. ”I samarbejde med vores kunder sikrer vi effektiv og korrekt håndtering af eksportreglerne, hvilket gør at vi kan agere hurtigt på sager, der normalt er meget tidskrævende. Vores kompetencer og erfaring på området er oparbejdet over mange års dedikeret indsats. Vi er stolte af at kalde os specialister på området, og med os som partner kan du derfor trygt eksportere til hele verden”, slutter Carina Lauridsen Mehanovic.