• Cloud & Data Platform
  • Microsoft
  • Case story

Boligselskabet Sjælland administrerer ca. 13.000 lejemål, herunder almindelige boliger, ungdomsboliger og ældre- boliger fra Frederikssund i nord til Vordingborg i syd. Boligselskabet har 250 medarbejdere og driver en hybrid it-infrastruktur med eget it-driftscenter og applikationer i Azure Cloud, herunder Microsoft 365.

Siden casen blev skrevet er Conecto blevet opkøbt og integreret i Danoffice IT. Det ændrer dog ikke historiens aktualitet eller tilgang til opgaven/projektet.

Boligselskabet Sjælland administrerer ca. 13.000 lejemål over hele Sjælland. De har 250 medarbejdere og driver en hybrid it-infrastruktur med eget it-driftscenter og applikationer i Azure Cloud, herunder Microsoft 365. It-afdelingen består af 10 medarbejdere, der håndterer it-drift og it-support, samt er nøgleressource i automatisering.

For nyligt ændrede de virksomhedsstatus til NGO og har i den proces opnået en langt mere fleksibel licensstruktur for Microsoft 365-applikationer. Det har sparet boligselskabet for megen administrativ tid og mange penge hver måned. Den nye fleksible licensstruktur gør, at de kan op- og nedgradere deres abonnementer. Desuden har de fået hjælp til en mere korrekt licensering i forhold til hver enkelte medarbejders behov. Alt i alt har dette sparet boligselskabet for megen administrativ tid og mange penge hver måned.

 

Ny status, ny licensstruktur

Markante besparelser

”Tidligere havde vi status som enterprise hos Microsoft. Men som almennyttig nonprofitorganisation havde vi mulighed for at ændre vores virksomhedsstruktur til en NGO og dermed opnå betragtelige besparelser på licensering. Desuden kunne vi overgå til en mere fleksibel licenseringsmodel på tværs, hvor vi vælger til og fra afhængigt af vores behov,” siger Bjarne Groth Kjær, It- og digitaliseringschef i Boligselskabet Sjælland.

CSP-abonnement øger friheden

”Det er godt for os at blive anerkendt som NGO, og vi har opnået en anselig økonomisk besparelse på licenser alene af den grund. Derudover sparer vi nu også ressourcer på administration og drift af licenser. Nu anvender vi Conecto (nu Danoffice IT) både omkring Microsoft 365, indkøb af licenser, 1st level support, samt ved ad-hoc tekniske udfordringer,” siger Bjarne Groth Kjær. ”Med et CSP-abonnement slipper vi for selv at styre licenserne, herunder indkøb, fornyelser og opgraderinger. I selvbetjeningsmodulet kan vi klikke licenser af og på løbende. Nogle licenser betaler vi på månedsbasis, andre på årsbasis. Vi skal ikke længere spekulere over, om vi er over- eller underlicenseret, for der er ingen nedre købsgrænse og ingen binding,” siger han.

Intet nyt er godt nyt

Boligselskabet Sjælland har 250 brugere på Microsoft 365, og ingen er berørt af ændringerne.

 

”I it-afdelingen har det været et projekt af et vist omfang, men brugerne har intet mærket til ændringer i licensstrukturen. Og det er jo helt perfekt. Vores hverdag er blevet nemmere, fordi vi har fået meget større fleksibilitet. Og de har fra start lagt en meget tydelig plan for, hvordan processen ville foregå, og hvem gør hvad hvornår. Vi har fået – og får stadig – en rigtig god service,” afslutter Bjarne Groth Kjær.

 

Fordelene ved samarbejdet

  • Anselig økonomisk besparelse på licenser med den nye status
  • Ny licensstruktur sparer administration og drift af licenser
  • Mere fleksibilitet til it-afdelingen
  • Tydelig plan for projektet, sikrede en god proces

Relaterede stories