• Danoffice IT
  • Nyhed

edgemo's fragtspecialist, Janine Berger, giver tips og tricks til dig, der har med vareforsendelser til ind- og udland at gøre. Det er nemlig ikke helt ligetil efter Brexit. Læs fx hvordan du opnår 0% told, undgår at ansatte opkræves for moms - og så er der også lidt tips til privathandlen. 

Siden nyheden blev skrevet er edgemo blevet opkøbt og integreret i Danoffice IT. Det ændrer dog ikke historiens aktualitet eller tilgang til opgaven/projektet.

FAKTA OM BREXIT

Den 23. juni 2016 stemte briterne nej til at blive i EU. Dét blev startskuddet til en række forhandlinger mellem EU og Storbritannien, som trak uhyrligt meget i langdrag grundet uenigheder - både internt hos briterne, men også i EU. Briternes ønske om at bevare fuld kontrol over egne love og politisk liv var svært at imødekomme til begge parters tilfredshed.

I januar 2020 trådte Storbritannien og Nordirland så officielt ud af EU, dog med en overgangsperiode på 11 måneder og dermed en endelig afsked 1. januar 2021. Men 1. december 2020 var de stadig ikke enige om en handelsaftale, så de fleste virksomheder forberedte sig på et no-deal scenarie. Det ville have medført told på samtlige varer krydsende den britiske eller EU's grænser - en bekostelig konsekvens for britiske virksomheder og borgere, men også for virksomheder med produktion i EU.

Juleaftensdag 2020 - kun 7 dage før briternes endelige exit - landede EU og UK en handelsaftale. Det var til stor lettelse for mange, men samtidig har det siden 1. januar 2021 givet lidt frustration. For frihandelsaftalen kom så sent i forløbet, at indholdet i aftalen ikke var publiceret. Virksomhederne vidste sig altså ikke sikre på, hvilke krav der nu blev stillet for den fortsatte samhandel. 

Èn ting stod dog fast: Storbritannien var ikke længere en del af EU, så man skulle forberede sig på toldbehandling ved al import og eksport samt ansøge om at blive importør-/eksportør-registreret, hvis man ikke var det i forvejen.
Oveni dét, ophørte al fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser også den 1. januar 2021, eftersom UK ikke længere er en del af det indre marked.

Frihandelsaftalen – 0% told

EU og UK's frihandelsaftale omfatter blandt andet 0% told på alle varer, som har oprindelse i enten UK eller EU. Med udtrykket oprindelse menes, at det færdige produkt er produceret i enten UK eller EU. Et produkt, der er færdigproduceret i Kina, importeret til Danmark og videresendt til UK, er ikke omfattet af præferencetoldbehandling, medmindre du har ændret produktet markant.

Sådan opnår du 0% told ved eksport til UK

  1. Hvis du vil opnå præferencetoldbehandling -  det vil sige 0% told - fx ved eksport til UK, skal dine varer opfylde de produktspecifikke oprindelsesregler.
  2. For at finde ud af de produktspecifikke oprindelsesregler, skal du kende HS-koden*/varekoden for den færdige vare samt hvilke råmaterialer, produktet består af. 
  3. Hvis råmaterialerne har oprindelse i EU, skal du udfærdige en oprindelseserklæring, der skal følge fakturaen, som anvendes til toldbehandling. 
  4. Bemærk, ved ordrer over EUR 6.000 skal din virksomhed registreres i REX-registeret. Er I allerede registreret, skal I ikke registreres igen.

*HS-kode (Harmonized Tariffs System) kendes også som tarifkode. En varekode, som angiver hvilken produkttype, der er tale om.

Toldsats for varer med oprindelse udenfor EU

Størstedelen af de varer, edgemo eksporterer til UK, kan importeres med 0% told - også selv om de ofte har oprindelse udenfor EU. 
Det har ikke noget med frihandelsaftalen at gøre, men skyldes den toldsats, UK har valgt at fastsætte på disse varetyper - primært fordi briternes egen produktion af pc'er og smartphones er ret begrænset. Import vil derfor i langt de fleste tilfælde være en nødvendighed, og derved er 0% told mere fordelagtig for virksomhederne, som ønsker at importere med øje for videresalg.

Bonusinfo:  Denne toldsats gælder begge veje! Der er også 0% told for ovennævnte varetyper, hvis man importerer til Danmark.

Momsafregning

Efter Storbritannien og Nordirland trådte ud af EU, har mange sikkert oplevet, at deres kunder i UK bliver opkrævet 20% moms - indimellem endda før vareleveringen har fundet sted. Det sker typisk, hvis leveringsadressen er angivet til at være i UK, men fakturaadressen er i Danmark. Så bliver varemodtageren i stedet opkrævet for momsen, fordi momsen skal betales af en enhed placeret i modtagerlandet. I Norge gælder de samme regler.

Sådan undgår du, at dine ansatte modtager en momsopkrævning, hvis du har bestilt en pc til deres hjemmeadresse: Oplys en britisk faktureringsadresse og et britisk momsnummer, hvor momsregningen må sendes hen i stedet.

Privathandel

Mange ærgrer sig over, at de ikke længere kan bestille varer toldfrit fra UK. Der er dog en lillebitte åbning. I Danmark har man nemlig fastsat en toldgrænse på 80 kroner ved privat import udenfor EU. Al import under 80 kroner, fortoldes ikke. Så man bliver hverken opkrævet told eller gebyr for at bestille varer til en værdi af under 80 kroner. Og nej, vi får ikke meget for under 80 kroner, men det er dog trods alt en åbning for at bestille en lille ting eller to fra UK (eller et andet land udenfor EU), uden at blive opkrævet for told og ekspeditionsgebyr.

Bemærk: Efter den 1. juli 2021 ophæves grænsen, og man bliver opkrævet told (og håndteringsgebyr) uanset vareværdi, hvis man importer varer fra et tredjeland.

læs de seneste nyheder

Lad os kontakte dig