• ESG
  • Microsoft
  • Nyhed

Vi har forpligtet os til at bidrage til og deltage i Microsoft’s Partner Pledge program. Et initiativ som sætter fokus på, hvor meget, vi kan opnå, hvis vi går sammen og udnytter vores fælles styrker.

Bæredygtighed, ansvarlighed, diversitet og inklusion er elementer, som rækker langt ud over vores egen branche, men koblet på cybersikkerhed og digitale evner og parathed, så kan vi sætte os selv og vores fælles it-branche i spil i arbejdet for fremtiden.

Microsoft’s initiativ lægger vægt på en række værdier, som vi i Danoffice IT i mange år har haft som helt centrale fokusområder: Først og fremmest er samarbejde det bærende nøgleord. Men fælles trav lykkes kun, hvis det gøres med ansvarlighed og ordentlighed. Faktisk er det Microsoft’s holdning, at kun bevidste og ansvarlige virksomheder skal have licence to operate.

Flere ESG-tiltag

Microsoft Partner Pledge

Fem søjler

  • Bæredygtighed

  • Cyber-sikkerhed

  • Diversitet & inklusion

  • Digitale færdigheder

  • Ansvarlig & etisk AI

Fælles afsæt - start

Det ambitiøse Partner Pledge-program skydes i gang d. 3. marts 2022 ved et stort anlagt Kick-Off Summit, hvor vores egen Henriette Normann-Ekegren deltager. I Danoffice IT har vi oprettet og prioriteret et nyt forretningsmæssigt ansvarsområde inden for ESG, og her har Henriette påtaget sig rollen som Manager. Og hun ser bestemt frem til både at deltage i opstarten og til at følge udviklingen af den fælles indsats fremadrettet.

”I Danoffice IT har vi historisk haft en bevidsthed om vores rolle i verden og et dedikeret fokus på ansvarlighed og bæredygtighed. Samtidig har vi et mangeårigt og indgående samarbejde med Microsoft, så er det helt naturligt for os at dedikere os til Microsoft Partner Pledge”, siger Henriette Normann-Ekegren og fortsætter: ”Vores engagement for store internationale NGO’er ved verdens brændpunkter taler for sig selv, og med tilføjelsen af NpVision, som fremadrette opererer under navnet Danoffice IT Green, vil bæredygtighed spille en udtalt rolle i vores forretning. Så vi skal ikke blot deltage, vi skal bidrage, og det ser vi frem til”.  

Relaterede stories