• Cloud & Data Platform
  • Microsoft
  • Professional Services
  • Case story

Siden 1979 har danske Fiberline Composites skabt unikke løsninger verden over som central bidragsyder til den globale, grønne omstilling. Selskabet leverer fiberglasløsninger til vindindustrien og er i dag iblandt verdens største. Med udsigt til at åbne nye fabrikker i Indien og Mexico var tiden løbet fra selskabets it-infrastruktur. Der var – helt i tråd med deres egen produktion – brug for en unik løsning med global rækkevidde og fremtidsperspektiv. Og et skifte fra lokale servere til en Azure-løsning i skyen.

Med rødder tilbage til 1979 har Fiberline Composites dyb indsigt i, hvordan man tænker internationalt og med udvikling for øje. Dét gjorde sig også gældende, da Head of IT, Chang Kragelund Thomsen, skulle ændre selskabets it-drift radikalt. Han og selskabet står midt i en vigtig udvikling i deres historie. En udvikling, som er sat i gang, og som står endeligt færdig i år 2024: To nye fabrikker i henholdsvis Indien og Mexico skal skabe nye muligheder for selskabets globale leverancer og skabe nærhed til store markeder i Asien og Sydamerika. ”Vi har altid haft vores infrastruktur lokalt – men det giver ikke mening længere”, indleder Chang Thomsen. ”Med forretningens behov in mente var det tid til at ændre it-driften. Forretningen vejer højest, og vi skal sikre den bedst mulige performance, og valget af Azure var helt rigtigt”, lyder det.

Der er mange parametre, som spiller ind i valget af it. For Chang og hans it-team var den lokale support central. ”Vores virksomhed er i vækst ude i verden, og med to fabrikker i scope bliver det kun til mere vækst. Vi tænkte derfor fra start på, hvordan vi kan yde lokal support bedst muligt uden faktisk at have lokal support ansat. Det var en klar strategi, at vi ville entrere med global hosting. Vi ville have kontrollen centralt fra, men kunne nå ud i verden hurtigt og sikkert”.

I skyen med Azure

I Chang og Fiberline Composites’ Azure-projekt skulle mange ting orkestreres og besluttes. ”Vi satte os ned med en konsulent fra edgemo (nu Danoffice IT) og startede processen med, hvordan vi arkitekturmæssigt skulle gå til sagen. Herefter havde vi hurtigt etableret en Azure Landing Zone, så vi kunne påbegynde arbejdet med at opbygge servere – og med at automatisere opbygningen af servere fremadrettet”, siger Chang og fortsætter: ”Vi startede i november 2021, og vi forventer at være i drift i Indien i efteråret 2022. Når først vi har opbygget hele infrastrukturen i Indien, kan vi med Azure kopiere det hele til vores fabrik i Mexico. Det er helt unikt og sparer os utroligt meget tid”.

Server storage, Danoffice IT

Det bedste – ikke det billigste

Chang og hans it-kolleger stod et rigtig godt sted i forhold til at starte processen op. Helt ind i kernen – og i toppen af deres organisation er en bevidsthed om, at udvikling driver værket. Også it. ”Vi har en ledelse, som bakker op og stoler på sin it-afdeling. Det er klart, at det tekniske er vores gebet, men de har en interesse i, at det skal være en løsning, der understøtter forretningen”, lyder det fra Chang i snakken om, hvordan Azure-projektet er forankret i organisationen. "I Danmark er vi 250 medarbejdere, og vi forventer at blive 50 i Indien og 50 i Mexico. Men selvom mandskab og fabrikker koster mange penge, så har vi ikke fokuseret på besparelser! Vi har vurderet løsningen ud fra vores størrelse og handlekraft, og Azure var det rette match. Det var den rigtige måde at gøre tingene på. Det måtte ikke blive dyrere end det, vi havde, men andre krav var der ikke. Det er ret utraditionelt. Jeg havde absolut et GO fra min organisation”, konstaterer Chang.

Ét udfordrende kardinalpunkt – én fysisk test

Ingen it-projekter uden udfordringer. Men udfordringer er til for at blive løst – selv de mest komplekse. I international samhandel er der mange forhold, som skal spille sammen. Og Chang og Fiberline Composites mødte en vis portion skepsis fra selskabets SCADA-leverandører med udsigt til, at kritisk information overgik fra lokale, velkendte servere til en cloudløsning med lokal adgang ude i verden.

”Vores SCADA-system var et stort kardinalpunkt. Men vi kørte en PoC med edgemo (nu Danoffice IT) og vores SCADA-konsulenter”, fortæller han og uddyber: ”Vi tog vores PoC-server i Middelfart og flyttede ud i Azure i Indien, mens vores PLC’er stadig stod tilbage. Det virkede, så faktisk er løsningen testet af fysisk, før vi gik i gang. Hvis det ikke var lykkes, så havde jeg været tvunget til at have en server stående onsite i Indien, og så var hele idéen med Azure røget på gulvet”.

Komplekst gjort enkelt

Der er ikke noget bare lige, når snakken falder på at migrere en hel infrastruktur fra A til B. Og at flytte den fra fysiske, lokale servere til en cloud-løsning medfører rigeligt med faldgruber undervejs. Med mindre man gør tingene rigtigt. I stedet for at lægge trykket på løsningens tekniske beskaffenhed, fortæller Chang om processen, da den er en direkte forudsætning for at komme i luften. Og i skyen. ”Forløbet har været forrygende! Jeg fik hurtigt et godt indtryk af konsulentens kompetencer. Og kemien har været god”, fortæller Chang om samarbejdet. ”Det rent faglige behøver vi ikke kommentere på – han og edgemo (nu Danoffice IT) er uhyre dygtige til det, de laver! Han gik endda ind og tog dialogen med vores hosting-leverandør og aftalte teknisk design”.

Som om Azure-projektet ikke var nok, så var de i starten af projektet flere bolde i skyen samtidig: ”I oktober 2021 – altså lige før dette projekt – lavede de også vores InTune-løsning, som i sig selv var kompleks nok, men selvom tingene kørte sideløbende, var forløbet enkelt og overskueligt. En fornøjelse”, slutter Chang Kragelund Thomsen, Head of IT, Fiberline Composites. 

Læs flere case stories

Lad os kontakte dig