CSR

Danoffice IT’s CSR er baseret på vores virksomheds værdier, vores DNA. 

Vores medarbejders og aktionærers forpligtelse til at efterleve disse kerneværdier ligger i vores DNA. Med vores CSR-program ønsker vi at være ansvarlig for den indflydelse, vores aktiviteter har på kolleger, partnere, kunder og samfund rundt om i verden.

Vores CSR er to-sidet og baseret på Global Compact og de bæredygtige udviklingsmål:

 

The Global Compact

Danoffice IT er stolt af vores medlemskab af “The Global Compact” og støtter fuldt ud deres politikker. Vores Communications on Progress (COP) sikrer transparens ved hvad vi gør, hvordan vi opererer og hvordan vi investerer. COP driver os til at performe ved de højeste standarder af ordentlig governance og etik gennem hvordan vi driver forretning.

Find vores årlige COP-rapport nedenfor, hvor du kan læse mere om vores arbejde med The Global Compact.

 

The Sustainable Development Goals Path

Danoffice IT støtter og driver aktiviteter på FN’s Sustainable Development Goals (SDG), også kendt som Global Goals, og behovet for at identificere, udvikle og accelerere initiativer. 

Ansvaret ligger i vores DNA, og vi støtter altid vores kunder med bæredygtige produkter og løsninger. At binde vores strategi til SDG’erne var en naturlig forlængelse af vores langvarige arbejde med FN, sådan at globale virksomheder og organisationer løbende vil accelerere løsninger til at imødekomme SDG-udfordringerne.

VORES INITIATIVER

#COP FN Global Compact illustration
#COP FN Global Compact

Danoffice IT blev medlem af FN’s Global Compact i 2007 for at blive en del af verdens største initiativ for bæredygtigheds- og medborgerskab. Dette netværksbaserede initiativ er bygget med Global Compact Office og seks FN-agenturer som centrum. 

Global Compact forbinder alle relevante medlemmer, inklusive de virksomheder hvis handlinger den ønsker at påvirke, regeringer, arbejdsgrupper, civilsamfundsorganisationer og FN selv som en autoritativ samler og facilitator. 

Som en del af vores fortsatte engagement producerer Danoffice IT en årlig Communication on Progress (COP) rapport, for at dokumentere resultaterne på de 10 CSR-principper, vi knytter os til. Principperne er integreret på alle organisatoriske niveauer, fra strategisk og taktisk til operationelt. Rapporten fungerer i sig selv som en inspirerende påmindelse om de fremskridt, der er gjort på vegne af vores globale samfund. 

Som en del af det globale samfund mener Danoffice IT, at det er vigtigt at have en aktiv CSR-politik og forpligtelse for at operere i henhold til de værdier, vi tror på. Både vores politikker og fremskridt formidles til vores partnere og medarbejdere gennem virksomhedens medarbejderhåndbog, plakater placeret i vores kontorer og på Danoffice IT’s hjemmeside.

FN Global Compact Communications On Progress Rapport
FN Global Compact Communications On Progress Rapport

 

 

FN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

#SDG4 Uddannelse af høj kvalitet illustration
#SDG4 Uddannelse af høj kvalitet

Danoffice IT har sammen med La Châtaigneraie International School of Geneva Ecolint sponsoreret et humanitært projekt på to børnehjem i Kathmandu, Nepal. Begge børnehjem, Sagarmantha og Punarbal, har modtaget PC'er til at forbedre børnenes uddannelse.

«Denne gave har været den største overraskelse for os. Jeg har vedhæftet et billede af vores børn, der bruger dem. Og endnu en gang vores taknemmelighed for den meget uventede og den bedste gave nogensinde til vores børn.

Med venlig hilsen, Sunila»

 

«Ord som tak og taknemmelighed virker som småting for det, I alle har gjort for os og vores børn. Deres liv har ændret sig meget – børnene er glade, tilfredse, har godt helbred med bedre medicin, uddannede og frem for alt har de håb om at leve et bedre liv nu.

Masser af kærlighed og hilsner fra børnene af Punarbal»

#SDG8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst illustration
#SDG8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Hos Danoffice IT styrker vi sårbare kvinder i Kenya.

Vi køber kaffebønner gennem NGO’en NGUVU, der køber direkte fra lokale kvindelige landmænd, hvilket eliminerer alle mellemmænd, og dermed giver kvinderne et højere udbytte.

Kvinderne aftaler en kontrakt, hvor NGO'en sikrer uddannelse af deres børn og andre nødvendigheder. 

På denne måde kan vi støtte kvinder og deres børn med mad, rent vand, lægehjælp og uddannelse.

En af historierne:

Sårbare kvinder som Betty kæmper dagligt for at beholde deres små gårde med omkring 300 kaffetræer. Det er en kamp at sørge for mad til hendes tre børn, samt rent vand og lægehjælp. Bettys største drøm er at give hendes børn en uddannelse, så de kan få en fremtid med muligheder. 

Bettys drøm kan nu gå i opfyldelse, fordi hun er en del af NGUVU kaffe-initiativet. Hun får ikke kun økonomisk støtte, så hun kan give sine børn en uddannelse. Hun får også 3-4 gange mere udbytte på sine kaffebønner end før, og hun får kompetenceudvikling, så hun kan fortsætte med at optimere sin høst.

#SDG10 Reduceret ulighed illustration
#SDG10 Reduceret ulighed

Forenet mod korruption

Hos Danoffice IT betragter vi korruption som en væsentlig hindring for økonomisk og social udvikling i hele verden. Det har negative virkninger på bæredygtig udvikling og er hovedårsag til opretholdelsen af fattigdom.

Danoffice IT's holdning til korruption er, ikke at acceptere nogen form for svig eller korruption. Virksomheden er fast besluttet på at forhindre, opdage og afskrække enhver form deraf. Dette har været vores holdning siden vores stiftelse i 1995, og vi er stolte af at sige, at vores firma aldrig har været involveret, beskyldt eller dømt for nogen form for svig eller korruption. 

Virksomheden definerer bestikkelse som en handling ved at tilbyde eller modtage penge, varer eller andre former for belønning fra en forretningsforbindelse i bytte for en ændring af opførsel til gavn eller interesse for den giver, som modtageren ellers ikke ville ændre.

#SDG12 Ansvarligt forbrug og produktion illustration
#SDG12 Ansvarligt forbrug og produktion

Beskyt Moder Jord

Siden 2009 har Danoffice IT kørt vores “Protect Mother Earth” genbrugsprogram. I samarbejde med vores FN-kunder og vores leverandører indsamler vi brugte tonere og patroner fra FN-missioner verden over, og genanvender dem i Europa. Vores samlede indsats resulterer i flere titusinder af enheder indsamlet indtil videre, og antallet stiger stadig.

 

 

 

 

ANTI-KORRUPTION

Hos Danoffice IT betragter vi korruption som en væsentlig hindring for økonomisk og social udvikling i hele verden. Det har negative virkninger på bæredygtig udvikling og er hovedårsag til opretholdelsen af fattigdom.

Danoffice IT's holdning til korruption er, ikke at acceptere nogen form for svig eller korruption. Virksomheden er fast besluttet på at forhindre, opdage og afskrække enhver form deraf. Dette har været vores holdning siden vores stiftelse i 1995, og vi er stolte af at sige, at vores firma aldrig har været involveret, beskyldt eller dømt for nogen form for svig eller korruption. 

Virksomheden definerer bestikkelse som en handling ved at tilbyde eller modtage penge, varer eller andre former for belønning fra en forretningsforbindelse i bytte for en ændring af opførsel til gavn eller interesse for den giver, som modtageren ellers ikke ville ændre.

Anti-Korruption logo

ANTI BRIBERY COMPLIANCE-CERTIFIKATET ISO 37001:2016

Som understregelse af vores stærke forretnings- skik og etik, har vi opnået ISO 37001:2016 i bekæmpelse af bestikkelse.

Sammen med Bureau Veritas er processen afsluttet, og certifikatet opnået.

Læs mere
Danoffice IT og Bureau Veritas

Whistle Blower Hotline

Hvis nogen forretningsforbindelse, der er tilknyttet Danoffice IT, har viden eller mistanke om svig og korruption hos en medarbejder i Danoffice IT eller andre tilknyttede forretningspartnere til virksomheden, beder vi om øjeblikkeligt at benytte vores anti-korruption whistle blower hotline med enhver viden eller information om korruption. 

Enhver forretningsforbindelse bedes om at bruge whistleblower@danoffice.com for at informere virksomhedens ledelse om denne forbrydelse.

Har du lyst til at høre mere?

Udfyld vores formular, så ringer vi dig op.