• Danoffice IT
  • Konference

Vi byder dig velkommen til vores plads til Digitaliseringsmessen 2023. Besøg os i Hal C, stand C12! Vi glæder os til at vise, hvordan vi samlet i det nye Danoffice IT kan hjælpe jer med at gøre en forskel både i hverdagen og for fremtiden.

Digitaliseringsmessen i Odense er en af de allerstørste danske begivenheder med fokus på digitale løsninger, effektiviseringsmuligheder og velfærdsudvikling i kommunerne. Messen afholdes af KL sammen med KITA og Borgerservice Danmark og sikrer, at deltagerne får indblik i de mange aktuelle it-løsninger og it-projekter. Samtidigt skaber messen bro mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. 

I år er temaet for messen Fremtidens Kommune. Kommunerne står nemlig overfor en kæmpe opgave, da fremtiden byder på markant flere ældre borgere, flere skolebørn og et øget fokus på klimaudfordringerne. En anden stor udfordring allerede nu er manglen på medarbejdere i den offentlige sektor, som skønnes at vokse til 44.000 i 2030. Der er derfor blandt andet behov for at gentænke, hvordan de kommunale opgaver kan løses bedst muligt. Her spiller digitalisering og ny teknologi en vigtig rolle for at frigive tid, som kan prioriteres til borgernære opgaver og skabe værdi på flere niveauer.  

Stærkt og værdiskabende fællesskab  

I det nye Danoffice IT, som omfatter både Danoffice IT, edgemo, edgemo green og Conecto, arbejder vi ud fra det mantra, at it-løsningerne skal skabe værdi for vores kunder på flere niveauer. Løsningerne skal hjælpe brugerne med at arbejde nemt og effektivt i deres hverdag og samtidigt understøtte organisationen, forretningen og den overordnede strategi. Selvom du måske kender os under flere navne, vil du kunne genkende, at vi skaber værdi ved at gøre it nemt. 

Gør hverdagen nem 

På Digitaliseringsmessen i år er vores fokus, hvordan vi på to forskellige måder gør hverdagen ultra-nem for dig og dine medarbejdere. Mød vores Danoffice IT green-team, der kort fortalt køber dit brugte it-udstyr uanset produkt eller mærke. I snart to årtier har vi håndteret korrekt, sikker og certificeret datasletning med vores egne specialuddannede og erfarne medarbejdere. Hele harddisken adresseres – herunder områder, hvor pc’ens BIOS normalt ikke tillader datasletning. Vi sikrer, at alt er væk efter endt proces. Du kan dermed nemt afhænde brugt it-udstyr korrekt og sikkert. Det gavner din forretning at videresælge udstyret, og du mindsker miljøbelastningen, da vi sikrer genanvendelse af udstyret. Det er meningsfuldt og gør en forskel – både for medarbejdere, forretningen og miljøet.  

Du kan også møde vores Digital Health-team, som hjælper medarbejdere i sundhedssektoren med at skabe de bedste forudsætninger for at kunne fokusere på deres primære arbejdsopgave – nemlig patienterne og borgerne.  

Digitalisering er tiltænkt som et hjælpemiddel for personalet, men i dag kræver arbejdsgange med it-systemer ofte flere tidskrævende manuelle processer, der forstyrrer kontakten med patienterne og borgerne og øger risikoen for it-relateret stress. Vi hjælper dig med at optimere it-arbejdsgange, så sundhedspersonalet nemt, enkelt og fremfor alt sikkert kan tilgå deres systemer. Dermed kan eksempelvis delte mobile enheder reelt blive et effektivt værktøj for personalet og hjælpe dem med at løfte den enorme opgave, fremtidens kommuner står over for.  

Se flere events

Lad os kontakte dig