• Security
  • Seminar

Med NIS2-direktivet tættere på horisonten er der stadig mange usikkerheder på området. Dog bør dette ikke hindre de berørte virksomheder i aktivt at forberede sig på implementeringen af NIS2-reglerne. 

Det er endnu ikke klart, hvilke typer virksomheder der vil blive omfattet af NIS2-direktivet, men det står klart, at det gælder alle instanser, der generelt anses for at være 'essentielle for samfundets funktion'. Dermed omfatter direktivet sektorer som energi, transport, sundhed, drikkevand, spildevand, affaldshåndtering og offentlig administration.

Selvom en virksomhed i øjeblikket ikke står over for direkte lovgivningsmæssige krav, kan der opstå krav fra samarbejdspartnere, der er forpligtede til at overholde disse regler og ser virksomheden som en kritisk del af forsyningskæden. Derfor er det vigtigt at tage en proaktiv og risikobaseret tilgang til informations- og cybersikkerhed.

TILMELD DIG

Kom i gang med NIS2-direktivet

Start allerede i dag med at skabe et overblik over dine digitale aktiver og processer. NIS2-direktivet stiller krav til ledelsesmæssig styring, risikostyring, sikkerhedsforanstaltninger og underretningspligt, samt håndhævelse, tilsyn og sanktioner ved manglende overholdelse.

 

For at løfte sikkerheden og prioritere indsatserne effektivt, introducerer Danoffice IT vores tilgang til cybersikkerhed på dette seminar. Dette er ikke baseret på en specifik teknologi eller prioritering, men anvender rammeværktøjet Critical Security Controls (CIS Controls) fra Center for Internet Security. Dette rammeværktøj gennemgår virksomhedens sikkerhed på 18 overordnede områder med i alt 158 målepunkter, opdelt i prioritetsgrupper.

Agenda

 

09:00 Velkomst og introduktion til dagens program
   

09:15


 

 

 

 

NIS2-direktivet møder virkeligheden

Hvordan ser vi den faktiske implementering af NIS2 direktivet udmønte sig? Hvilken effekt vil NIS2 have på blandt andet sundhedssektoren? Hvilke faldgruber ser vi, specifikt for sundhedssektoren og generelt? Som aktør i en kritisk sektor, der bliver omfattet af NIS2, hvad gør man så ved det? Hvad kan man gøre nu? Hvad skal man vente med?

Afdelingschef, Cyber- & Informationssikkerhed, Søren Bank Greenfield, Sundhedsdatastyrelsen

 

   

10:00

 

 

 

Få paraderne op

Rammeværktøjet CIS Controls giver et solidt – teknologiuafhængigt – overblik over jeres it-sikkerhed, så I kan prioritere kommende indsatser!

Jesper A. Frederiksen, Head of Security

 

   

10:45

 

 

 

 

Hvor har vi vores betroede konti?

Identificering og analyse af, hvem der har adgang til information og rettigheder, som vi ikke ønsker skal falde i forkerte hænder. Desuden inspiration og dialog om tilgangen til denne problematik, som har sit eget afsnit i NIS2-direktivet.

Thomas Lehmann, Head of Digital Health

 

11:15 Mingle med eksperter indenfor it-sikkerhed i Danoffice IT
   
11:30 Let frokost
   
12:30 Tak for i dag!

 

Praktik, pris og parkering

Seminaret holdes af Jesper A. Frederiksen, Head of Security, og Thomas Lehmann, Head of Digital Health, i samarbejde med Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Cyber- og Informationssikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen.

På dagen kan du møde eksperter fra Danoffice IT og kolleger i branchen og få indsigt i, hvordan din organisation kan forberede sig på implementeringen af NIS2-reglerne.

Vi glæder os til en spændende formiddag med en masse god dialog omkring NIS2. Du er velkommen til at tage en kollega med, så I bagefter kan følge op på og vende mulighederne. Bare husk, at tilmelde jer hver især via formularen herunder, så vi kan planlægge derefter. Det er gratis at deltage, eventet er dog forbeholdt Danoffice IT's (potentielle) kunder.

 

Tid & sted, Hinnerup - er afholdt

Torsdag den 30. maj 2024 kl. 09:00 - 12:30
Danoffice IT, Delta 8, 8382 Hinnerup, find vej her

 

Tid & sted, Ballerup
Torsdag den 22. august 2024 kl. 09:00 - 12:30
Danoffice IT, Borupvang 1, 2750 Ballerup, find vej her

 

Der er rigeligt med parkeringspladser i både Ballerup og Hinnerup ved vores indgang, som ikke kræver registrering eller parkeringsbillet.

Tilmeld dig seminaret i Ballerup den 22. august