• Digital Workplace
  • Imprivata
  • Artikel

Så mycket som 45 minuter av varje arbetspass spenderar vård- och omsorgspersonal på systeminloggningar. Värdefull tid som borde ägnas åt patientomvårdnad, men som i stället slösas bort helt i onödan.

Konsekvenserna av tidskrävande inloggningsprocesser är att man börjar leta genvägar i sitt arbetsflöde vilket ökar risken för felaktig vård, vilket hotar patientsäkerheten. 

Arbetet i vården blir alltmer digitalt

 

Idag måste personal inom vård och omsorg ha tillgång till patientrelaterad information från flera olika ställen på sin arbetsplats. Samtidigt ökar efterfrågan på dokumentation av patientens hälsoutveckling och behandling.

 

”Som patient vill du bli behandlad så snabbt och säkert som möjligt. Därför måste vård- och omsorgspersonal få snabb åtkomst till system, applikationer och relevant information – på ett säkert sätt. Men när inloggningsprocesser är ineffektiva, börjar användarna ta genvägar. Det är mänskligt, särskilt i en hektisk arbetsmiljö och om processen upprepas många gånger dagligen. Konsekvensen av detta kan dock innebära att bristen på IT-säkerhet påverkar patienternas integritet,” säger Daniel Johnston, Clinical Workflow Specialist Imprivata och tidigare akut- och chefssjuksköterska.

Tekniken måste anpassas efter vårdens behov

Varje sjukhus är unikt. Vissa har tre applikationer, medan andra har upp mot tvåhundra appar i användning. I Norden är sjukhusen dock i regel relativt effektiviserade och har i genomsnitt fem eller sex applikationer. Trots det kan det ta flera minuter att logga in på en enda dator. Och lika lång tid att logga ut från ett system eller en applikation. 

De flesta medarbetarna inom vården rör sig mellan flera olika arbetsstationer under sitt pass och registrerar data i elektroniska patientjournaler och andra applikationer upp till 70–80 gånger per dag. Även om inloggningen är en enkel uppgift blir det sammantaget ett mycket tidskrävande moment.

”Vid tiden du är inne i systemet kan du vara tvungen att lämna datorn eftersom en patient behöver dig, och processen måste göras om från början. I detta avseende skiljer sig sjukhusmiljön mycket från traditionella företag, där anställda har sina egna datorer. Därför måste tekniklösningar passa dessa specifika behov för att minska antalet oönskade arbetsmetoder och genvägar”, säger Daniel Johnston. 

80 gånger om dagen

Även om inloggningen är en enkel uppgift blir
det mycket tidskrävande när det behöver
upprepas 70-80 gånger om dagen

Det viktigaste problemet

Tidigare chef inom hälso- och sjukvårdssektorn, Anette Åquist Falkenroth, känner mycket väl till konsekvenserna. Och hon svarar kvickt när hon blir tillfrågad om vad vårdpersonalen ser som det största problemet när det gäller arbetsprocesser. 

”Vårdpersonalen anser att tidskrävande inloggningsprocesser är det viktigaste problemet som måste lösas. Så enkelt är det. Under min tid som chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset var enkel inloggning en av de mest efterfrågade funktionerna, särskilt för medarbetare som rör sig mycket varje dag mellan olika avdelningar och till och med olika byggnader. Det jag upplever på svenska sjukhus är att om inloggningsprocesserna är komplicerade eller tidskrävande kommer vårdpersonal inte att logga in korrekt. Vissa lämnar sitt SITHS-kort i datorn hela dagen och förblir inloggade. Ur både ett effektivitets- och ett säkerhetsperspektiv är det nödvändigt att hitta en lösning som gör det både snabbare och säkrare att logga in och logga ut” 

Vårdpersonal tvingas anpassa sig till tekniken

 

”Det som händer är att vård och omsorgspersonal anpassar sina arbetsprocesser efter tekniken, när det borde vara tvärtom. En hel del loggar in på flera arbetsstationer samtidigt för att kunna arbeta från dem när situationen kräver det – vilket är absurt. Du vill inte hamna i en situation där en patient överlämnas till dig och du inte omedelbart kan registrera patientinformationen eftersom du måste vänta på inloggning. Det ska vara en självklarhet att kunna dokumentera vid vårdplatsen snabbt och effektivt” säger Daniel Johnston

Fokus på lösningen

Med en smart, digital arbetsplats kan sjukhus och kommunala vårdgivare ta itu med dessa utmaningar och optimera arbetsflödet för att frigöra mer tid för patientvård och minska tiden som spenderas på administrativa processer som inloggning. Genom att kombinera olika tekniska lösningar från oss kan vårdpersonal spara in 45 minuter per arbetspass, tid som annars skulle gå till administrativa åtkomstprocesser. Vi tycker denna tid i stället ska tillägnas till kvalitativ patientvård. Förbättra din organisations Digital Health idag! 

Låt oss kontakta dig