• Digital Workplace
 • Imprivata
 • Artikel

Under oktober 2024 träder den uppdaterade versionen av NIS-direktivet i kraft, även kallat NIS2. Detta direktiv kommer innebära ett förstärkt fokus på säkerhet kring kritisk infrastruktur och digitala tjänster.

Det nya direktivet omfattar bland annat skärpta säkerhetskrav och ökad tillsyn från myndigheter, samt hårdare sanktioner och böter för organisationer som inte följer de nya regelverket. NIS2 kommer i första hand beröra organisationer som tillhandahåller kritisk infrastruktur eller levererar varor och tjänster för kritisk infrastruktur. Inför att det nya regelverket närmar sig så är det viktigt att förstå hur din organisation hanterar åtkomst till viktig information och data.

Har din organisation en definierad strategi för hantering av privilegierad tillgång? Är du medveten om att Privileged Access Management (PAM) är en integrerad del av de nya kraven enligt NIS2-direktivet? Vi kan hjälpa dig reda ut dessa frågor. 

 

Kontakta oss

Varför NIS2?

NIS2-direktivet är en uppdatering och utvidgning av det ursprungliga NIS-direktivet (Network and Information Systems Security Directive) och syftar till att stärka cybersäkerheten inom EU. NIS2 är en reaktion på det ökande hotbilden av dataintrång som kräver en starkare och mer samordnad cybersäkerhetsstrategi. 

Priviliged Access Management – Er trygghet för att efterleva det nya direktivet

 

Privileged Access Management (PAM) spelar en kritisk roll i att hjälpa organisationer att uppfylla kraven i NIS2-direktivet genom att säkerställa robust skydd och hantering av privilegierade åtkomster till kritiska system och information. Se demonstration av Imprivata PAM i spelaren nedan:

 

Funktioner kan ni dra nytta av med Imprivata PAM:  

 

 • Efterlever direktiv och säkerhetskrav – PAM ger dig starka tillgångskontroller och säker hantering av legitimationsuppgifter. De förenklade rapporteringsfunktionerna underlättar vid revisioner och efterlevnad av direktiv och förordningar såsom NIS2, HIPAA, GDPR, HITRUST, PCI, SOX, NIST med flera. 


 • IPAM-övervakning av säkerhetsincidenter – Inkluderar förenklad rapportering och förbättrar din förmåga att snabbt svara på hot. 


 • Omfattande lösenordshantering och tillgång med hög tillit – Säkrar och automatiserar upptäckten, hanteringen och rotationen av privilegierade lösenord med Imprivata Privileged Access Management.


 • Sessionövervakning och -inspelning – Registrerar och loggar alla sessionaktiviteter på privilegierade konton, vilket möjliggör för grundliga revisioner och realtidsövervakning av misstänksam aktivitet.  


 • Centraliserad kontohantering – Tillåter uppdateringar och hantering genom ett centralt konto med federation. Integreras med Azure AD / Microsoft Entra ID 


 • Säker förvaring och hantering av företagslösenord – Imprivata Enterprise Password Vault är en lösning för hantering av företagslösenord som förbättrar säkerheten genom att förvara lösenord, certifikat och andra legitimationsuppgifter för delade företagskonton och system på en säker, IT-förvaltad plats. 


 • Integration med multifaktorautentisering – Integreras sömlöst med ledande lösningar för multifaktorautentisering för att säkerställa att tillgång till privilegierade konton kräver flera former av verifiering av identitet. 


 • Automatiserad Privileged Access Management – Orkestrerar och automatiserar processen för att hantera tillgångsrättigheter för privilegierade konton, vilket minskar manuell ansträngning och mänskliga misstag.  


 • Just-In-Time Access – Tidsbegränsa och kontrollera tillgång till privilegierade konto och resurser. Baserat på skräddarsydda mallar för godkännande efter behov, vilket minimerar risken för missbruk av tillgångsrättigheter. 


 

Genom att implementera PAM möter organisationen de strikta kraven i NIS2-direktivet, samt stärker sin övergripande cybersäkerhet. Detta bidrar till en robustare skyddsmekanism mot cybersäkerhetshot, vilket är kritiskt i dagens alltmer uppkopplade och digitaliserade värld. 

Är ni redo att ta er datasäkerhet till nästa nivå?

Imprivata Privileged Access Management (PAM) är en omfattande och användarvänlig lösning för hantering av privilegierad åtkomst (PAM) som ger avancerad hantering av alla privilegierade konton.

 

"Att implementera PAM kan spela en avgörande roll i att skydda era mest värdefulla tillgångar genom att erbjuda säker och begränsad tillgång till känsliga system och information. Detta är kritiskt inte bara för att uppfylla krav som NIS2, utan även för att förebygga och skydda mot interna och externa hot" säger Tobias Håkansson, Consultant Danoffice IT. 

Kontakta oss

Skulle ni uppskatta en teknisk diskussion för att utforska och identifiera möjliga förbättringsområden inom er nuvarande lösning? Varför inte boka ett möte med oss för att diskutera hur er nuvarande situation ser ut och hur Imprivata PAM kan generera värde för just er organisation? 

Läs mer om Digital transformation