• Digital Workplace
  • Imprivata
  • Artikel

Snabb och enkel inloggning – och sömlös förflyttning mellan olika appar och digitala enheter. Så vill det danska IT-huset Danoffice IT bland annat stötta digitaliseringen inom svensk vård och omsorg. ”Vårt mål är att öka patientsäkerheten och bidra till en mer lätthanterlig digital arbetsmiljö.” 

–Personal inom vård och omsorg jobbar under en väldig press. Pandemin har dränerat många organisationer på energi och det råder dessutom brist på personal. Och digitala lösningar, som skulle underlätta arbetet, upplevs ofta som en barriär och ett extra stressmoment.  

Det säger IT-specialist Thomas Lehmann, verksamhetschef för Digital Health på Danoffice IT A/S.  

Ett exempel på stressmoment är inloggningsprocedurerna. Det är inte rimligt att läkare och sjuksköterskor ska behöva logga in och ut ur olika system upp till 70 gånger per dag, något som fortfarande är vanligt. Förutom att det är irriterande och tidskrävande, påverkas också patientsäkerheten negativt, betonar Thomas Lehmann. 

Fyra svenska vårdgivare

Efter en kraftig expansion inom de danska sjukvårdsregionerna, stärker Danoffice IT nu sin närvaro i Sverige. Sedan tidigare samarbetar man med fyra regionala vårdgivare, däribland Västra Götalandsregionen där 30 000 vårdanställda använder den inloggning- och identifieringslösning som Danoffice IT förmedlar.

Förbättrar digitala flöden 

 

Det danska företaget Danoffice IT startade sin verksamhet i mitten av 90-talet. Idag har företaget, som ligger i utkanten av Köpenhamn, över 300 anställda och kunder i mer än 180 länder. Man erbjuder lösningar inom en rad olika affärsområden, där flera av användarna återfinns inom hälso- och sjukvård och övrig offentlig sektor. 

–Vi har med åren blivit experter på att förbättra digitala arbetsflöden och minska den IT-relaterade stressen. Lite skämtsamt kan man säga att vi tar bort gruset i skon, säger Thomas Lehmann.

 

Nu vill man erbjuda sin kompetens även till den kommunala hälsovården, sjukvården och omsorgen.

– Allt fler personer kommer att vårdas i hemmet framöver, och det finns ett stort behov av smidiga mobila lösningar för att stödja olika arbetsrutiner. Här kan vi bistå med mångårig erfarenhet från digitalisering inom den offentliga sektorn i Danmark, konstaterar Thomas Lehmann.

 

Läs om vår lösning för mobila enheter

En bro mellan IT och vård 

Företaget skräddarsyr olika digitala lösningar, men är även återförsäljare i Norden för olika IT-produkter, som Citrix, Microsoft och Imprivata. 

 

–Vår personal har hög teknisk kompetens kring frågor som rör informatik, teknisk arkitektur, automatisering, virtualisering, molnhantering, AI och maskininlärning. Inom affärsområdet Digital Health finns också personer med klinisk erfarenhet som fungerar som en brygga mellan teknik och processer inom vård och omsorg, förklarar Thomas Lehmann.  

'Floorwalking' för ökad kunskap

Danoffice IT har även utvecklat en arbetsmodell som kallas 'floorwalking'. Dessa studiebesök ute i verkligheten är ett sätt att få en bättre förståelse för användarnas praktiska vardag och de IT-relaterade utmaningarna.

–För oss är det viktigt att vi arbetar nära våra kunder och att vi skapar ett mervärde. Vi tillhandahåller inte bara en produkt utan vi vill även medverka till att den används så effektivt som möjligt, säger Thomas Lehmann. 

Sjukvårdens Netflix-användare

 

En sådan tidsbesparande lösning är Single sign-on, SSO, som innebär att användaren kan nå olika IT-system och applikationer genom en enda inloggning. Det kan ske genom att användaren blippar sitt identitetskort mot en kortläsare och slår en PIN-kod (”Tap'n'Go”).  

Om SSO-lösningen integreras med så kallad sessionsförflyttningsteknologi som Citrix, ligger patientens information kvar även om man växlar mellan olika datorer. 

–Vi försöker tänka på vårdpersonalen som Netflix-användare – att man kan fortsätta ”filmen” där man slutade, oavsett vilken digital enhet man är inne på, säger Thomas Lehmann.  

 

Spara 200 000 timmar

Danoffice IT har tidigare beräknat att det danska sjukvårdssystemet skulle kunna spara upp till 200 000 timmar per år (cirka 90 miljoner danska kronor) med detta Netflix-tankesätt.

–Vi vet att det finns en liknande potential inom svensk vård och omsorg. Den värdefulla tid som då frigörs kan i stället läggas på det viktiga mötet med patienter och brukare, säger Thomas Lehmann. 

 

Ta steget mot en mer effektiv och patientfokuserad vård – kontakta mig idag för att utforska hur våra digitala lösningar kan hjälpa er.

Läs mer om Digital Health