• Digital Workplace
 • Imprivata
 • Artikel

Användare av systemlösningar inom vård och omsorg måste kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att behöva anstränga sig för att navigera genom en mängd säkerhetsbarriärer.

Samtidigt är de som ansvarar för datasäkerheten i en evig kamp mot klockan med att införa nya säkerhetsåtgärder. Men hur hittar man en bra balans mellan säkerhet och användarvänlighet?

 

Kontakta oss

Fler säkerhetsbarriärer försvårar arbetsflödet


I Sverige används BankID eller Freja eID för digital identifiering nästan överallt. Samma sak gäller på flera arbetsplatser, inklusive sjukhus och vårdinstitutioner där det ofta finns krav på att personal måste identifiera sig med multifaktorautentisering (MFA) för att få åtkomst till patientdata. Detta i enlighet med patientdatalagen (PDL) och eIDAS- förordningen. Men ju fler säkerhetsbarriärer som införs, desto svårare blir det att smidigt utföra sina arbetsuppgifter. Som konsekvens tillbringas alltmer tid på att identifiera sig, nästan oavsett vilken applikation som används.
 

Effektivitet och säkerhet i konflikt

”Att säkerställa en hög säkerhetsnivå för åtkomst av patientdata är naturligtvis nödvändigt. Men utmaningen som ledning och IT / digitaliseringsavdelning måste ta itu med tillsammans med de vårdanställda är hur de får åtkomst till alla vårdsystem på ett enkelt och säkert sätt utan att stjäla värdefull tid från patienterna. "Idag spenderar vårdpersonal på sjukhus upp till 65 procent av sin arbetsdag på uppgifter som inte är patientinriktade och det är inte hållbart” säger Thomas Lehmann, Head of Digital Health på Danoffice IT. 

Liknande scenarion utspelas i den kommunala sjukvården. För en hemvårdare eller vårdassistent som tar hand om patienter/brukare i deras hem måste de identifiera sig många gånger under dagen. Och att identifiera sig med två separata mobila enheter, vilket de konventionella MFA-lösningarna kräver idag, är mycket omständligt.

 

Läs hur vår smarta mobile lösning kringår detta hinder

Var uppmärksam på personalens behov


Vissa arbetsplatser tittar främst på priset och väljer den billigaste allsidiga lösningen med risken att den inte i närheten klarar att uppfylla allas individuella behov. I stället bör man undersöka arbetsflödena för de olika funktioner och grupper anställda. Det lönar sig att etablera en dialog mellan användare och IT / digitaliseringsavdelningen från start. Vårdanställda ska ha möjlighet att förklara sin arbetsdag och hur de nya kraven kommer att påverka deras arbetsflöde. 

En analys av arbetsflödena skapar en bra grund för att välja exakt den teknik som passar deras behov. På sikt ger detta mycket bättre utdelning och skapar en positiv känsla hos användarna att de tas på allvar. Vi kallar denna metod för 'floorwalking'. 

Anställda måste bevisa sin identitet


”Kraven på säkerhet kommer att fortsätta att öka, och med det nya tekniker för att hantera autentisering snabbt och enkelt. Det stora problemet är om IT-avdelningen implementerar en lösning som inte lever upp till förväntningar och behov. Resultatet blir att användarna hittar genvägar och kringgår säkerheten. Det är en mänsklig reaktion och vanligt i en hektisk arbetsmiljö” säger Thomas Lehmann.
 

Danoffice IT har implementerat multifaktorsautentisering på flera svenska och danska sjukhus som bygger på en lösenordsfri teknik. FIDO2 är ett nytt kontaktlöst ID-kort som ger anställda åtkomst på mindre än en ett par sekunder. Allt som krävs är blippa sitt kort mot terminalen och mata in sin pinkod. Det nya ID-kortet kan likställas med BankID eller Freja+ eftersom ens identitet måste bekräftas via sitt privata BankID innan man tar emot kortet. Detta steg ökar säkerheten avsevärt när de får tillgång till känslig patientinformation.

 

LÄS OM Tap'N'Go

 • IT-säkerhet i allt

  Säkerhet är en konkurrensparameter. Säkerhet och affärer är sammanlänkade. Därför är IT-säkerhet en del av allt vi levererar – från rådgivning till lösning.

 • Bevis på det vi kan

  Vi värdesätter ödmjukt positiva omdömen – goda resultat skapar goda relationer. Våra kunders ord i caseberättelser och recensioner är vårt finaste bevis på vad vi kan.

 • Personlig kontakt

  Som kund hos oss får ni en dedikerad säljare och ert eget Inside Sales-team eftersom personlig kontakt är viktigt för både oss och er.

 • Vi är medvetna om vårt ansvar

  Grönare logistik och 50% minskning av vår CO2-utsläpp år 2030 - vi agerar inom alla delar av våra värdekedjor och affär.

Låt oss kontakta dig