PHARMAKON

TEKNOLOGIEN ER HELT UP TO DATE

Pharmakon er både et konferencecenter og uddannelses- og udviklingscenter. “Pharma” står for, at de uddanner og udvikler dem, der arbejder med lægemidler. Fokus er kvalitet og medicinsikkerhed. “Kon” relaterer sig til Pharmakons konferencecenter, som er for alle – også dig, der ikke har med lægemidler at gøre. Pharmakons overskud går til forskningsprojekter inden for sikker og effektiv brug af medicin.

Med andre ord: Pharmakon er både et moderne konferencecenter og et internationalt anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis, som tjener medicinsikkerhed. Gæster bidrager til forskning med fokus på, at borgere i Danmark får en bedre brug af deres medicin. Pharmakon har til huse i Hillerød.

På konferencecentret er der kræset for alle detaljer i forhold til indretning, bespisning og omgivelserne. De har tidssvarende undervisningslokaler, møde- og grupperum samt hyggelige opholdsfaciliteter. IT-teknologien er implementeret i hele centret med gratis wi-fi i alle lokaler og værelser.

Pharmakon står foran at skulle forny sin nuværende wifi-løsning, og Danoffice IT blev derfor inviteret til møde for at præsentere de muligheder, en Aruba wifi-løsning vil kunne give Pharmakon.

I og med at Pharmakon netop havde deltaget på et Hewlett Packard Enterprise arrangement omkring Aruba og fandt Aruba’s lokationsteknologi interessant, tog Danoffice IT udgangspunkt i en konkret kundesag: den netop afholdte amerikanske fodboldfinale SuperBowl 50, hvor en stor Aruba installation med 10.000 access points servicerede 70.000 tilskuere. Ved at kombinere Aruba’s forskellige løsninger blev der skabt en helt unik brugeroplevelse, hvor man via en Aruba app fik mulighed for indendørs navigation. Herved kunne man let finde rundt på stadionet, få overblik over toiletkøer, hvor boder befandt sig, mulighed for at bestille forplejning bragt direkte til ens plads, video fra kampen med gengivelser, nye kameravinkler, slow motion og meget mere.

De selvsamme muligheder benyttes hos Pharmakon, hvor der er fokus på, at skabe endnu bedre brugeroplevelser ved at benytte Aruba’s teknologier, og herved sikre endnu bedre anmeldelser og tiltrække endnu flere kursister og virksomheder.

Så der er masser af nye potentielle forretningsmuligheder ved at vælge en Aruba løsning – det er mere end ”blot” at udbyde wifi-adgang til netværket.

Danoffice IT fokuserede på udskiftningen af den eksisterende wifi-løsning, således at Pharmakon fik en ny wifi-platform der kan servicere kunderne som det er i dag, og hvor vi samtidig kigger på de enkelte områder hvor man oplever udfordringer med dækningen – med udgangspunkt i den eksisterende kabling, da Pharmakon oplyser at det er omkostningstungt at trække nye kabler, hvilket man såvidt muligt gerne vil undgå.

De umiddelbare forbedringer Pharmakon oplever er:

  • Meget høj ydelse med nyeste wifi-teknologi 802.11n/ac access Points og controllere

  • Nem administration og vedligehold med automatisering af processer, hvilket frigiver ressourcer til andre projekter

  • Klippesolid løsning, med ekstrem høj oppetid, hvilket sikrer Service Level Agreements

  • Enkelt at udvide løbende, hvilket betyder færre ressourcer investeret i ubrugt kapacitet
Pharmakon

LØSNINGSBESKRIVELSE

Pharmakon benytter Aruba’s wifi-controller løsning udviklet med udgangspunkt i sikkerhed. I controlleren er derfor indbygget en firewall, som gør det muligt at kunne differentiere brugere, trafik og applikationer. Dette giver helt unikke muligheder for at kunne levere differentierede og målrettede services. Firewall funktionaliteten er en licensbaseret funktion.

Pharmakons eksisterende løsning arbejder med åbent SSID (er så simpelt som muligt), og man finder det velfungerende, hvorfor Danoffice IT’s løsning tog udgangspunkt i de funktioner der er standard i Aruba wifi-controlleren, så setup’et matcher den eksisterende wifi-løsnings funktioner:

  • Wifi-controllere i et High Availability Setup
  • Automatisk firmware- og konfigurationsudrulning til de tilkoblede access points
  • Simpelt gæstenetværk med åbent gæste SSID

DÆKNING I DE YDERSTE FLØJE

Pharmakon havde en god dækning på det eksisterende wifi. Den nye løsning baserer sig primært på nedtagning af de eksisterende access points og de nye er opsat samme sted, således at den eksisterende kabling blev genbrugt. Der var udfordringer på visse områder, eksempelvis med de yderste hotelværelser og nogle fællesområder på gangene og i kælderen – hvilket blev tænkt ind i Pharmakons nye løsning. Igen med fokus på mindst muligt kabling, da det er omkostningstungt, men selvfølgelig med dækning på hele lokationen.

VORES MISSION ER AT TJENE MEDICINSIKKERHEDEN

I alt hvad Pharmakon gør, ønsker de at styrke deres kunder i deres arbejde med at levere bedst mulig sikkerhed i medicin og medicinbrug. Det gælder, uanset om det er personen, der står i apotekets skranke og sikrer, at kunden kan bruge sin medicin eller vedkommende, der i medicinvirksomheden garanterer, at medicinen fremstilles efter forskrifterne.

Samtidig bidrager alle Pharmakons møde- og konferencegæster til forskning inden for medicinsikkerhed ved deres valg af konferencecenter.

Danoffice IT har leveret en løsning, der støtter op om Pharmakons mission, hvilket sikrer en bedre kundeoplevelse og sikkerhed på netværket.

Pharmakon

PROFIL

Pharmakon logo

 

Hos Pharmakon er der ca. 120 fastansatte medarbejdere med meget forskellig baggrund. Et karakteristisk træk er, at cirka 80% er kvinder.

Cirka en tredjedel af medarbejderne er tilknyttet konferencecentret, og mere end halvdelen i de øvrige områder har en lægemiddel- og sundhedsfaglig baggrund.

Pharmakon er et aktieselskab med en aktiekapital på 20 mio. kr. De er ejet af Danmarks Apotekerforening (Apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation).

Læs mere om Pharmakon.

Har du lyst til at høre mere?

Udfyld vores formular, så ringer vi dig op.