SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for alle produkter og tjenester købt hos Danoffice IT, medmindre andet specifikt aftales skriftligt.

 

2. Priser

Medmindre andet specifikt aftales skriftligt, er alle priser faste og inkluderer hverken told eller moms.

Medmindre andet bekræftes af Danoffice IT, skal alle priser være gældende i tredive (30) dage fra tilbuddets afgivelse.

 

3. Betaling

Betaling skal foretages til Danoffice IT i overensstemmelse med de aftalte vilkår. I tilfælde af forsinket betaling, er Danoffice IT berettiget til at opkræve 2% rente pr. måned af alle forfaldne beløb.

Betaling kan kun foretages i den valuta, der fremgår af fakturaen.

Den fulde ejendomsret til produkterne forbliver hos Danoffice IT indtil det tidspunkt, hvor fuld betaling er modtaget.

 

4. Levering

Incoterms 2020 er gældende i forhold til leveringssted og leveringsomkostninger samt risikoen for transporten og ejendomsretten til produkterne.

Danoffice IT vil gøre sit bedste for at overholde det anslåede leveringstidspunkt, men kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, vi ikke har kontrol over. Alle ordrer modtages med forbehold for force majeure som f.eks. strejke, lockout, krig, uroligheder, brand, import- eller eksportforbud, transportproblemer, generel mangel på varer eller andre forhold uden for vores kontrol, herunder forsinkede eller defekte leveringer fra vores leverandører som konsekvens af de ovenfor nævnte forhold.

 

5. Overholdelse af eksportkrav

Danoffice IT er en etisk virksomhed, der har forpligtet sig til at overholde alle eksportreguleringsbestemmelser udstedt af EU, USA og andre lande. Danoffice IT´s teknologi, produkter og tjenester kan være underlagt eksportregulering med henvisning til dobbeltanvendelsesbestemmelser og salg og/eller eksport kan derfor være underlagt eksportrestriktioner og licenskrav. Den angivne leveringsdato kan blive forsinket afhængigt af sagsbehandlingstiden hos de relevante myndigheder. Danoffice IT påtager sig intet ansvar for forsinkelser som følge af sådanne licenskrav.

 

6. Undersøgelse og reklamation

Undersøg produkterne straks efter modtagelse. I tilfælde af, at undersøgelsen viser en skade eller en mangel, laves en bemærkning herom på følgesedlen/fragtbrevet med angivelse af skadens eller tabets årsag og beskaffenhed.

Denne bemærkning skal følges op med en skriftlig reklamation over for Danoffice IT inden 3 dage efter leveringstidspunktet.

I tilfælde af fejl eller mangler ved produktet/erne, skal der inden for 14 dage fremsendes en skriftlig erklæring til Danoffice IT, som tydeligt beskriver, hvorledes produkterne ikke overholder specifikationerne. Hvis Danoffice IT ikke modtager en skriftlig erklæring inden for den fastsatte periode, har køber uigenkaldeligt accepteret produkterne.

Hvis der er produkter, som ikke overholder specifikationerne, kan Danoffice IT vælge at reparere eller erstatte dem.

 

7. Annullation
Efter afgivelse af en skriftlig købsordre og modtagelse af ordrebekræftelse, er det ikke muligt at annullere en ordre.

 

8. Immaterielle Rettigheder
Alle produkter leveres i overensstemmelse med tredjepartsleverandørers ophavsret og alle andre immaterielle rettigheder. Danoffice IT kan ikke holdes ansvarlig for købers overtrædelse af disse rettigheder.

 

9. Ansvarsbegrænsning

I det omfang Danoffice IT er erstatningsansvarlig over for køber, er Danoffice IT´s erstatningsansvar begrænset til den samlede fakturerede pris for de omhandlede ydelser.

Danoffice IT´s eventuelle erstatningsansvar over for køber er begrænset til direkte tab. Danoffice IT vil under ingen omstændigheder påtage sig ansvar for hændelige, afledte eller andre indirekte tab, herunder nedetid eller tab af indtjening.

Danoffice IT kan ikke holdes ansvarlig for manglende ydeevne på grund af uforudsete omstændigheder eller årsager, der ligger uden for Danoffice IT´s rimelige kontrol, såsom - men ikke begrænset til - brand, oversvømmelse, krig, oprør, embargo, indblanding fra civile eller militære myndigheder, uheld, strejker, mangel på transportfaciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller råvarer.

Enhver tvist, der opstår som følge af handlen, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

 

10. Garanti
Medmindre andet fremgår, sælges produkterne med producents garanti.

Har du lyst til at høre mere?

Udfyld vores formular, så ringer vi dig op.