Skal I betale ny Copydan-afgift?

Fra 1. januar 2022 skal vi afkræve jer en ny Copydan-afgift, når I køber et lagringsmedie, fx en smartphone, tablet, pc eller harddisk. Medmindre I som virksomhed er fritaget, fordi I er godkendt af Copydan KulturPlus!

Så sent som den 21. december 2021 vedtog Folketinget, at rettighedsindehavere til musik, film og tv skal kompenseres for tabt indtjening, forbundet med borgernes mulighed for at lave private kopier. Ordningen hedder "Kompensationsordningen for privatkopiering".

Det betyder, at når vi i Danoffice IT sælger dig og din virksomhed et lagringsmedie - fx en smartphone, tablet, pc eller harddisk - skal vi fakturere dig for den nye Copydan-afgift. Copydan KulturPlus, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, sørger så for, at pengene går videre til rettighedshaverne. Derfor skal vi i Danoffice IT rapportere salget af lagringsmedier til Copydan KulturPlus minimum hvert kvartal.

I vil som udgangspunkt automatisk blive faktureret de nye afgifter, når I køber et lagringsmedie. Hvis I som virksomhed er registreret med afgiftsfritagelse hos Copydan KulturPlus, fremgår dette snart af en liste, Copydan offentliggør, som vi forholder os til.

Sådan søger I om fritagelse for Copydan-afgiften

Hvis I ikke indkøber lagringsmedierne for at sælge dem videre til private, er I ikke forpligtet til at betale Copydan-afgiften. Lagringsmedier, der udelukkende anvendes til jeres interne brug eller til undervisning, er fritaget for afgift. For at blive fritaget for afgiften skal I søge herom hos Copydan KulturPlus.

Når I tilmelder jer via linket, gælder tilmeldingen med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar 2022. Efter tilmeldingen mailer Copydan KulturPlus jer et godkendelsesbevis, og I bliver tilføjet til deres offentlige liste over virksomheder, der er fritaget for afgiften. Det er denne liste, vi forholder os til, når vi fakturerer/ikke fakturerer afgiften.

Læs mere om ordningen på Copydan KulturPlus' website.

Lagringsmedier omfattet af ordningen

Nedenstående er vejledende - se de til enhver tid gældende satser på Copydan KulturPlus' website.

Lagringsmedie Vederlag i DKK
Smartphones 45,00
Tablet 45,00
Bærbare pc 45,00
Stationær pc 45,00
Harddisk* >128 Gb 16,00
Harddisk* <128 Gb 4,00

*) Harddiske, herunder usb-stik, hukommelseskort, eksterne og interne harddiske, netværksharddiske o.l.

Har du lyst til at høre mere?

Udfyld vores formular, så ringer vi dig op.