• Digital Workplace
  • Imprivata
  • Artikel

Enkel, snabb och säker åtkomst till patientdata fortsätter att vara ett av de främsta bekymren på sjukhus. När sjukhus etablerar mer patientfokuserade processer blir personalens arbete allt mer mobilt.

Genom att enbart blippa sitt ID-kort och mata in sin personliga pinkod kan personalen få smidig åtkomst till allt — datorer, surfplattor, smartphones, medicinsk utrustning, medicin, rum och byggnader. Vi kallar det Tap’N’Go, en Multi-Faktor Autentiserings-lösning (MFA) som minskar åtkomstprocesserna från minuter till sekunder — utan att kompromissa med patientdatasäkerheten.

 

Kontakta oss

Mobila lösningar frigör mer tid till patientmötet

 

Mobil teknologi förändrar vården. Genom att använda smartphones och surfplattor kan vårdpersonal få åtkomst till patientjournaler, övervaka vitala funktioner, kommunicera med teammedlemmar och patienter — från vilken plats som helst, när som helst. Hälso- och sjukvårdssystem världen över implementerar kliniska mobila lösningar för att förbättra patientvården och samtidigt effektivisera vårdpersonalens arbetsflöden med minskade vårdkostnader som resultat. Dock kommer det med sina utmaningar...

 

Att varje medarbetare ska ha en egen mobiltelefon eller surfplatta skulle innebära omfattande kostnader. Inom den kliniska arbetsmiljön är användningen av fingeravtryck ingen möjlighet eftersom du måste desinficera enheten efter användning. Ansiktsigenkänning är inte heller ett alternativ, eftersom vårdpersonal ofta bär munskydd. Allt detta tar vår Tap’N’Go-lösning hänsyn till”, säger Christian Hinnaland, Regional Sales Manager Nordics, Imprivata.

Digitala lösningar utifrån vårdens arbetsförhållanden

Med en smart, digital arbetsplats skräddarsydd efter vårdens komplexa arbetsmiljö kan du övervinna dessa utmaningar och genomföra förbättringar i det dagliga arbetsflödet.

Tap’N’Go minimerar tiden som spenderas på administrativa processer kopplat till inloggning och åtkomst och således frigör mer tid till faktisk patientvård. Tap’N’Go funktionen kan dessutom kombineras med en smart lösning för delning av mobila enheter - Mobile Device Access (MDA). Genom en effektiv och säker åtkomst samt delning av mobilenheter mellan vårdpersonal kan man underlätta de mobila arbetsförhållandena för personal och spara in på kostnader samtidigt som man värnar om miljön.

 

Såhär funkar MDA

Kontaktlöst identitetskort

 

Ett av de mest använda och säkra sätten för vårdpersonal att identifiera sig till olika digitala arbetsstationer är genom ID-kortautentisering. Den senaste tekniken med kontaktlösa kort eliminerar behovet av att sätta in kortet i en kortläsare, utan du trycker bara kortet mot kortläsaren och anger din pinkod. På samma sätt som du använder ditt kontaktlösa betalkort i affären. Med ett kontaktlöst identitetskort och en pinkod får personalen en MFA-lösning som optimerar inloggningsprocesser på flera sätt: 

 

"Du behöver inte längre logga ut från applikationer och system. När en kollega tar över datorn eller den mobila enheten och blippar sitt kort loggas du automatiskt ut. Även om du lämnar enhet A, går till ett annat rum eller byggnad och loggar in på enhet B kan du fortsätta arbeta i samma applikationer. Du fortsätter där du slutade på bara några sekunder" — Christian Hinnaland

Fördelar

Förbättrar interaktionen med patienten

Vår MFA-lösning bidrar till en säker digitalisering av hälso- och sjukvårdssektorn. Det handlar om ökad användbarhet och optimering av IT-processer som i sin tur genererar mer pålitlig och aktuell data för att i ett senare skede kunna ta mer informerade beslut om patientvård och behandling.

"Om du kan få åtkomst till en arbetsstation på 4 sekunder är det bättre än 2 minuter eller till och med 20 sekunder. Det förändrar hur vårdpersonal interagerar med patienter. När tillgängligheten till IT-system och klinisk data ökar underlättas kliniskt beslutsfattande. Med en sannolikt större mängd patientdata som har matats in förbättras möjligheten för data att konsumeras och refereras till," säger Daniel Johnston, Clinical Workflow Specialist, Imprivata och tidigare akutsjuksköterska & chefssjuksköterska.

Användarvänligt för vårdpersonalen

"De nordiska länderna har arbetat digitalt sedan 1990-talet. Befintliga IT-system håller på att uppdateras men det finns fortfarande möjlighet att göra IT än mer tillgängligt och användarvänligt för vårdpersonal. Uppfattningen är att de flesta IT-lösningar inom hälso-och sjukvården är komplexa och utmanande. Därför måste vi arbeta än mer intensivt med att överkomma teknologiska hinder och möjliggöra enkel samt säker identifiering och åtkomst till vårdsystem och applikationer," 

— Daniel Johnston

Vad är Multi-Faktor Autentisering?

 

Med Multi-Faktor Autentisering (MFA) måste användare nyttja två eller fler autentiseringsmetoder innan de kan få åtkomst till data och system. Kombinationen av olika typer av autentiserings-faktorer förbättrar säkerheten. Med vår MFA lösning åstadkommer ni detta utan att kompromissa med användarvänligheten. 

Låt oss kontakta dig