• Security
  • Digital Workplace
  • Imprivata

Är ni redo att ta kontrollen över er organisations säkerhet med en enkel lösning? Under oktober 2024 träder den uppdaterade versionen av NIS-direktivet i kraft ”NIS2”. Direktivet kommer innebära ett förstärkt fokus på säkerhet kring kritisk infrastruktur och digitala tjänster. 

Privilegierade konton utgör en dold risk för företagets säkerhet. Cybersäkerhet är mer kritisk än någonsin, och att säkra privilegierade konton är avgörande för att skydda den mest värdefulla datan och IT-infrastrukturen.

 

Registrering

Vem har åtkomst?

Att hålla koll på vem som har åtkomst och hur dessa konton används kan vara en utmaning. Ett enda fel kan få stora konsekvenser.

 

Under vårt webinar kommer Danoffice IT demonstrera en komplett lösning för att ta kontroll över era privilegierade konton - en lösning som kommer att revolutionera era säkerhetsinsatser.

 

Vår konsult, Tobias Håkansson, kommer att guida er genom Privileged Access Management (PAM) -lösningen och visa hur verktyget kan skydda, övervaka och styra samtliga av era privilegierade systemkonton - allt från bekvämligheten av ert eget arbetsutrymme.

 

 

 

Tid och plats:

Följ med oss på en engagerande diskussion, dela era utmaningar, och upplev hur en enda lösning kan stärka er organisation och skapa lugn kring er säkerhet.

 

Onsdag 26. juni 2024, 12:45-13:30, online

Digital Health

Digitalisering i vårdsektorn handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att vårdpersonalen kan fokusera på sina primära arbetsuppgifter – att säkra patientvården av högsta kvalitet. 

Med hjälp av Digital Health-konceptet optimerar vi personalens arbetsgång så dem får en mer smidig användarupplevelse med it-system – vilket friger tid till patientvård och reducerar risken för it-relaterad stress.

Läs mer om Digital Health

 

Följ oss på LinkedIn

 

Registrera dig för webbinariet